Spring til indhold

Handleplan for natur og biodiversitet

Handleplan for natur og biodiversitet skal med sine 22 handlinger løfte biodiversiteten i Odense.

Odense kommune arbejder for at blive Danmarks Grønneste Storby. En grøn storby, som er attraktiv at bo og leve i. Her har Odense en særlig styrkeposition med det grønne i centrum, og der er gennem tiden satset på og investeret i det gode liv tæt på naturen.

 

Når noget er grønt, betyder det dog ikke nødvendigvis, at det er godt – set fra naturens side. Både nationalt og internationalt har der været nedgang i biodiversiteten, og By- og Kulturudvalget har derfor vedtaget Handleplan for natur og biodiversitet.

 

Læs mere om Handleplan for natur og biodiversitet

 

Handleplanen er et katalog med 22 forskellige handlinger, som skal løfte biodiversiteten i kommunen. Handlingerne vil desuden medføre mere og bedre natur til Odenses borgere - både tæt på byen og i de større naturområder.

 

Mere natur og mere liv

Handleplanen indeholder indsatser for cirka 70 millioner kroner, og den spænder over tiltag fra 150.000 kroner og op til 25 millioner. Tiltagene er endnu ikke finansieret. 

 

Blandt tiltagene er:
• Killerup Fællesskov - en orkideskov ved universitet
• Munkemaen og Bispeengen - et fugleparadis i byen
• Bullerup Skov og enge - et åndehul i forstaden
• Bågø og Seden Strand - nyt kerneområde for strandtudse
• Kohaveskoven - Odenses naturpark og et hotspot for biodiversitet

 

Som det kan ses, er mange af handlingerne knyttet til kommunens naturområder uden for bymidten. Derfor skal kataloget ses i tæt sammenhæng med Handleplan for Danmarks Grønneste Storby, hvor der er lagt vægt på det bynære.

 

Samlet giver handleplanerne en bred vifte af mulige indsatser i hele kommunen, hvor der er fokus på både rekreative grønne områder samt indsatsen for de truede og sjældne dyr og planter.

 

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er en betegnelse for mangfoldigheden i alt levende, og det dækker blandet andet over antallet af forskellige arter såsom planter på strandengen, fugle ved fjorden, sommerfugle i mosen og forskellige frøer og tudser i vandhullet. På samme måde dækker biodiversitet også over arternes levesteder som f.eks. vandhuller, gamle træer, moser og slyngninger på vandløbet.

By- og Kulturforvaltningen