Spring til indhold

#2 Fruens Bøge, Sejrskov og Hunderup Skov

Stor biodiversitet i byens gamle lystskov.

Skovene Fruens Bøge, Sejrskov og Hunderup Skov rummer en helt unik biodiversitet med en række sjældne svampe knyttet til gamle træer og dødt ved. Flere af arterne findes kun her eller ganske få andre steder i Danmark, og det er derfor af national betydning at sikre værdierne.

 

Arbejdet er i gang: Læs om kortlægningen af biodiversiteten i Sejrskoven

Gå et natureventyr i Sejerskoven og lær om skovens unikke biodiversitet

 

By- og Kulturudvalget har prioriteret midler til, at skovenes store potentiale for biodiversitet knyttet til gamle træer og dødt ved skal undersøges og udvikles yderligere.

Det kan føre til, at driften af skovene skal justeres, så der fremadrettet sikres de bedste betingelser for bl.a. de sjældne svampe, hvoraf en af arterne kun findes tre steder i Danmark. Tilpasning af driften vurderes ikke at kollidere med skovens store rekreative betydning.

 

Skovenes betydning for biodiversiteten skal formidles, fx med informationstavler, så interesserede kan få viden om skoven og biodiversitet - og Odense Kommunes indsats for at øge og bevare denne.

Arbejdet med at formidle skovenes unikke biodiversitet er i gang. Der har været inviteret til svampetur i skoven med ca. 70 deltagere, og op til efterårsferien 2021 lancerede vi natureventyret "Lucas og den store opdagelsesrejse", der foregår i Sejerskoven og lærer børn om skovens biodiversitet.

 

Området er ejet af Odense Kommune.

 

Særlige arter og naturtyper

En række meget sjældne svampe på dødt ved. Det er arter som Vesterholts slørhat (tre lokaliteter i Danmark), Cistus-slørhat, Safran-slørhat, sølvskinnende rørhat, bleg skærmhat og smalsporet koralsvamp. Desuden troldflagermus og andre flagermus, der nyder gavn af de hule, gamle træer.

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

 Samlet budget Afsat i 2021-2022
 0,15 mio. kr. 0,15 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen