Spring til indhold

#5 Kratluskerengen

Orkide-eng midt i byen.

Kratluskerengen er en lille botaniske perle midt i byen. På engen vokser en række sjældne planter.

 

By- og Kulturudvalget har afsat midler til at sikre Kratluskerengens unikke planterigdom, der på fagsprog kaldes et rigkær, ved bl.a. at gøre området større og mere robust ved at inddrage dele af kratskov nord for området.

 

Danmarks Naturfredningsforening har i en årrække foretaget naturpleje på en lille del af engen ved at slå den med le for at forhindre tilgroning. Der iværksættes nu yderligere pleje, ligesom der er afsat midler til at opstille informationstavler, så områdets spændende og sjældne planter kan blive formidlet til de, der besøger området,. Man ska kunne opleve biodiversitet med egne øjne. Ved du fx, at der er orkideer i området?

 

Hvad skal der ske?

  1. Det skal etableres græsning på engen (2 ha) og dele af skoven lige nord for området (4-5 ha). Det kræver opsætning af hegn, etablering af kreaturbroer over grøfter mv.
  2. Der skal etableres adgang til engen via låger og gangbroer (spang)
  3. Der skal etableres et lille, uformelt mødested med borde-bænkesæt og formidlingsskilte.

På sigt kan området natur- og driftsmæssigt sammenbindes med de øvrige græssede enge i området.

Særlige arter og naturtyper

I området vokser bl.a. planten seline, der i dag er sjælden i Danmark og på Fyn kun er registreret på tre voksesteder. Her er også en fin bestand af orkideen maj-gøgeurt. Desuden plantearter som tvebo baldrian, bukkeblad og hjertegræs.

 

Læs mere i handleplanen for biodiversitet

 

Økonomi

Samlet budget  Afsat i 2021-2022
 0,45 mio. kr. 0,1 mio. kr.

 

Klima- og Miljøforvaltningen