Spring til indhold

#42 Fortov og udsigtsplatforme ved Havhesten

Området ved Filosofgangen og Munke Mose er et vigtigt velkomstrum til Odense centrum. Det er stedet, hvor bymidten møder Odense Å, og hvor Odense kan præsentere sig som Danmarks Grønneste Storby.

Området fremstår ufærdigt, da der efter anlæggelsen af supercykelstien langs Filosofgangen mangler fortov fra broen ved Stryget og hen til Filosofhaven. Det manglende fortov etableres, og der åbnes visuelt op til åen. Herved færdiggøres det meget brugte område ved Munke Mose, udstillingsbygningen Filosoffen, Filosofgangen og Ny Vestergade. 

Fortovet gør det muligt at gå langs begge sider af Filosofgangen. Denne side af Filosofgangen er sydvendt, og etablering af fortov og opholdsmuligheder vil gøre området mere attraktivt for fodgængere og besøgende, ligesom det vil skabe et mere sammenhængende fodgængernetværk i den sydlige del af bymidten.

Da der visuelt åbnes op mod åen, vil cyklisterne på den nyetablerede supercykelsti og forbipasserende fodgængere og bilister opleve en grønnere by med vand og natur centralt i byen. Der bliver mulighed for ophold på udsigtsplatformene langs åen. Her kan man se mod Munke Mose, og man kan også betragte de fisk, der ofte står i vandet neden for Stryget.

Kratbevoksningen på skråningen mod Odense Å ryddes, og der anlægges et fortov, et rækværk svarende til rækværket ved stryget og tre udsigtsplatforme med bænke. Der etableres ny beplantning med opstammede træer og en stensætning med robuste stauder og græsser.

Læs mere i handlingsplanen for mobilitet og byrum

Læs mere i handleplanen for Danmarks Grønneste Storby

 

Status, januar 2022

Projektet vil i første halvdel af foråret blive tegnet færdigt, og så skal det godkendes hos relevante myndigheder.

 

Det forventes at anlægsarbejdet startes op efter sommeren 2022.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2021

3,0 mio. kr. 3,0 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen