Spring til indhold

#42 Fortov og udsigtsplatforme ved Havhesten

Området ved Filosofgangen og Munke Mose er et vigtigt velkomstrum til Odense centrum. Det er stedet, hvor bymidten møder Odense Å, og hvor Odense kan præsentere sig som Danmarks Grønneste Storby.

Strækningen langs Odense Å ved Filosofgangen har fremstået ufærdig gennem nogle år, men i september 2020 bevilligede By- og Kulturudvalget penge til projektet.

 

Oprindeligt var der i projektet indtænkt udsigtsplatform fra fortovet ud over skråningen, og da projektområdet ligger inde for fredningen af Odense Ådal, skulle projektet i høring hos Fredningsnævnet. De godkendte projektet, men ikke at der kunne laves udsigtsplatform.

 

Men selvom der ikke kommer udsigtsplatform på strækningen, bliver det en stor gevinst for Odense og de fodgængere, der færdes i det meget brugte område ved Munke Mose, udstillingsbygningen Filosoffen, Filosofgangen og Ny Vestergade.


Kratbevoksningen på skråningen mod Odense Å ryddes, og de tre vejtræer bliver fældet. Der anlægges et fortov med et rækværk svarende til rækværket ved stryget, og der plantes seks nye vejtræer.

 

Da der visuelt åbnes op mod åen, vil de forbipasserende fodgængere, cyklisterne og bilister opleve en grønnere by med vand og natur centralt i byen.

 

Fortovet gør det muligt at gå langs begge sider af Filosofgangen. Denne side af Filosofgangen er sydvendt, og etablering af fortov vil gøre området mere attraktivt for fodgængere og besøgende, ligesom det vil skabe et mere sammenhængende fodgængernetværk i den sydlige del af bymidten.


Vi glæder os til det færdige resultat, som forventes at stå færdigt i februar 2023.

 

 

Status, oktober 2022

Arbejdet med at anlægge fortovet er i fuld gang. Der er etableret et arbejdsareal og entreprenørens første opgave er at rydde arealet. I den kommende periode er der planlagt gravearbejde, håndtering af eksisterende ledninger samt opsætning af midlertidige lysmaster, så strækningen fortsat vil være belyst under hele anlægsperioden.

Trafikale forhold

Cykelstien langs fortovet er spærret, da denne bruges til arbejdsareal. Cyklister henvises til stien gennem Munkemose, der ender ud på Klaregade. Biltrafikken på Filosofgangen opretholdes i hele anlægsperioden.

 

Læs mere i handlingsplanen for mobilitet og byrum

Læs mere i handleplanen for Danmarks Grønneste Storby

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2021

3,0 mio. kr. 3,0 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen