Spring til indhold

#27 Flere Supercykelstier

Supercykelstier skal få flere til at cykle og flere til at cykle langt.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

Odense Kommune er i fuld gang med at udbygge nettet af Supercykelstier, der skal få flere til at cykle over længere strækninger - typisk 5 – 20 km i hver retning. I regi af Byregion Fyn er der udarbejdet et forslag til et samlet net af Supercykelstier, som går på tværs af kommunegrænserne. 

Der er tale om ca. ti forskellige Supercykelsti-ruter, der vil kunne forbinde Odense med: 

  • Munkebo 
  • Langeskov
  • Årslev
  • Morud
  • Søndersø
  • Otterup

Hvad er en Supercykelsti?

En Supercykelsti er en cykelrute, der har lidt mere at byde på end en normal cykelsti. 

Supercykelstierne har:

  • Større bredde, så de er afpasset antallet af cyklister og det stigende antal ladcykler og elcykler. Dermed forbedres fremkommeligheden og sikkerheden
  • Få og korte stop
  • God belægning
  • Services som pumper, cyklist gelænder mv. undervejs

 

Kortet nedenfor viser planerne for Supercykelsti-ruterne med visning af de eksisterende, de planlagte og de strækninger, som der pt. er bevilget midler til. De planlagte Supercykelstier og krydsninger er pt. ikke finansieret.

 

 

Supercykelsti strækning Prisoverslag
Hjallesevej/Odensevej, Centrum -
Energivej v. Svendborgvej
16.900.000
Kertemindestien, Vollsmose Allé - Agedrup 2.000.000
Tunnel Rødegårdsvej under Munkerisvej 30.000.000
Ringvejen 10.500.000
Centrum - Bellinge 11.500.000
Næsbyhoved-Broby til centrum 5.000.000
Kanalvej, Stige - Gammelsø 7.500.000
Fraugde til Niels Bohrs Alle 100.000
Tunnel Slettensvej under Bladstrupvej 15.000.000
Nyborgvej, Ejbygade - kommunegrænsen 14.500.000
113.000.000

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2019 

Supercykelsti på Hjallesevej/Svendborgvej/Odensevej

By- og Kulturudvalget har afsat 5 mio. kr. til at igangsætte arbejdet med at etablere supercykelsti på Hjallesevej/Svendborgvej/Odensevej. Denne strækning går fra Benedikts Plads til Energivej og kobler dermed Supercykelstinettet op på Supercykelstien fra Højby. Den største del af investeringen ligger til nye cykelstier på Odensevej og Svendborgvej som erstatning for de eksisterende cykelbaner.

Projektet er aktuelt nu, da By- og Kulturforvaltningen har fået tilsagn om 40 % tilskud fra Vejdirektoratets pulje for cykelfremme til dette Supercykelsti-projekt. Det samlede projekt for strækningen fra Benedikts Plads til Energivej koster 16,9 mio. kr., hvoraf Odense Kommunes egenfinansiering udgør 10 mio. kr.

 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019        Afsat i 2020 
113,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  5,0 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen