Spring til indhold

#27 Flere Supercykelstier

Supercykelstier skal få flere til at cykle og flere til at cykle langt.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

Odense Kommune er i fuld gang med at udbygge nettet af Supercykelstier, der skal få flere til at cykle over længere strækninger - typisk 5 – 20 km i hver retning. I regi af Byregion Fyn er der udarbejdet et forslag til et samlet net af Supercykelstier, som går på tværs af kommunegrænserne. 

Der er tale om ca. ti forskellige Supercykelstiruter, der vil kunne forbinde Odense med: 

  • Munkebo 
  • Langeskov
  • Årslev
  • Morud
  • Søndersø
  • Otterup

Hvad er en Supercykelsti?

En Supercykelsti er en cykelrute, der har lidt mere at byde på end en normal cykelsti. 

Supercykelstierne har:

  • Større bredde, så de er afpasset antallet af cyklister og det stigende antal ladcykler og elcykler. Dermed forbedres fremkommeligheden og sikkerheden
  • Få og korte stop
  • God belægning
  • Services som pumper, cyklistgelænder mv. undervejs

 

Kortet nedenfor viser planerne for Supercykelstiruterne med visning af de eksisterende, de planlagte og de strækninger, som der pt. er bevilget midler til. De planlagte Supercykelstier og krydsninger er pt. ikke finansieret.

 
Kort fra Handlingsplanen for mobilitet og byrum afsnit 27 

Læs mere i handlingsplanen

 

Økonomi

Supercykelsti strækning  Prisoverslag 
Hjallesevej/Odensevej, Centrum - 
Energivej v. Svendborgvej 
16.900.000 
Kertemindestien, Vollsmose Allé - Agedrup        2.000.000 
Tunnel Rødegårdsvej under Munkerisvej  30.000.000 
Ringvejen  10.500.000 
Centrum - Bellinge  11.500.000 
Næsbyhoved-Broby til centrum  5.000.000 
Kanalvej, Stige - Gammelsø  7.500.000 
Fraugde til Niels Bohrs Alle  100.000 
Tunnel Slettensvej under Bladstrupvej  15.000.000 
Nyborgvej, Ejbygade - kommunegrænsen  14.500.000 
          113.000.000 

 

 

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019      
113,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,0 mio. kr. 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen