Spring til indhold

#40 Byrum på havnen

Flere skal opholde sig på og bruge havnen. Fem byrumsprojekter er derfor i gang.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byudvikling

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Odense havn udvikler sig i disse år til en bydel med boliger, kontor/service og fritids- og kulturaktiviteter til lands og til vands. Odense Kommune vil gerne have endnu flere til at opholde sig på havnen og arbejder derfor på nye byrum i området.

Der er gang i fem byrumsprojekter, som tilsammen har til formål at skabe mere liv på havnen samt gøre det attraktivt at investere i nye byggerier på havnen:

  • Promenade og fortov ved Englandsgade
  • Promenade ved Finlandskaj
  • Havneparken
  • Londongade
  • Bro over havnebassin

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018 

I september 2017 blev der afsat 3,3 mio. kr. til at gøre Stenfiskerkajen færdig. Stenfiskerkajen ligger umiddelbart øst for havnebadet. Her anlægges en promenade med opholdsmuligheder, herunder grønt, aktivitetsmuligheder, cykelparkering ved Havnebadet og nye redningsstiger i havnebassinet. 
Promenaden ved Stenfiskerkajen er under anlæg og forventes færdig i 2019.
 

I foråret 2018 vedtog byrådet at reservere 2 mio. kr. fra 2019 anlægsrammen for at igangsætte projektet med etablering af havnepromenaden ved Englandsgade i takt med, at en privat bygherre gik i gang med at bygge lejeboliger på Englandsgade 3. Promenaden er en del af den vigtige øst-vestlige forbindelse mellem Åløkkeskoven og Skibhuskvarteret, som udgør hele rygraden på havnen. Promenaden er anlagt i samme design som øvrige promenader på havnen. Samtidig er der udskiftet redningsstiger i havnebassinet. 
 

Fortov langs Englandsgade indgår som del af #40 Byrum på havnen, men dette er ikke påbegyndt, da der ikke er afsat midler til denne del af projektet.

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
0,0 mio. kr.  3,3 mio. kr.  2,0 mio. kr. 

 

 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen