Spring til indhold

Cykelstier på Østerbro

Odense Kommune ønsker at etablere enkeltrettede cykelstier på Østerbro. Odense Byråd søges i sommeren 2022 om tillægsbevilling til projektet.

Cykelstierne etableres for at optimere skolevejen for børnene til Risingskolen. Derudover er målet at modvirke vanvidskørsel på strækningen ved at etablere bump og nedsætte hastigheden til 40 km/t.

 

Projektet

Kort over cykelstier på Østerbro

 

  • Der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af Østerbro vest for nr. 48 (se kort). Bredden på kørebanerne reduceres i den forbindelse
  • Fortovet på butikssiden flyttes tættere på bygningerne, enkelte steder reduceres fortovet lidt
  • Ved stien mellem Færøgade og Østerbro etableres en krydsningshelle for gående og cyklister, som øger trygheden ved krydsning af Østerbro
  • Ved stoppestederne kommer af- og påstigning til at ske direkte til/fra cykelstierne, da der ikke bliver plads til busperroner
  • Der etableres bump på hele strækningen
  • Hastigheden sættes ned til 40 km/t.
  • Der bliver plantet 8 – 10 vejtræer på strækningen

 

Parkering

  • Parkeringsmulighed på hele Østerbro fjernes. Parkering kan foretages bag flere af bygningerne
  • Offentligt tilgængelige parkeringsmuligheder kan ses på www.odenserundt.dk/parkering

 

Tidsplan

Når der foreligger en afklaring af den samlede økonomiske ramme for projektet, opdateres tidsplanen her på siden. Næste opdatering foretages i starten af september 2022.


Baggrund for projektet

Der er i dag cykelstier fra Åsumvej til Østerbro 48. Fra Østerbro 48 til Grønlandsgade er der cykelbaner. Cykelbanerne på Østerbro er skolevej for børn i Østerlunden til Risingskolen. I 2019 blev det målt, at der i gennemsnit kører over 9.000 køretøjer på Østerbro i et hverdagsdøgn. Der er derfor behov for cykelsti på den resterende strækning.

 

Cykelstien vil også være til gavn for de mange øvrige cyklister og beboere langs strækningen. Ændring fra cykelbaner til cykelsti på strækningen vil bidrage til at reducere hastigheden på Østerbro, da vejbanen vil blive smallere med anlæg af cykelsti med kantsten mellem cykelsti og kørebane. Som supplement til cykelstien etableres en krydsningshelle for gående og cyklister ved stien mellem Færøgade og Østerbro. Det skal gøre det sikrere at krydse Østerbro ved Østerlunden og sænke bilernes hastighed.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Thomas Povlsen på thp@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen