Spring til indhold

Sammenhængende borgerforløb

.

Baggrund
Den danske velfærdsmodel bygger på nogle bærende forestillinger om, at der er ens rettigheder og lige adgang for alle borgere til at modtage offentlige ydelser uden betaling. Den forestilling bliver nu udfordret af snævre økonomiske rammer. Det er kommunens opgave at balancere borgernes rettigheder og forventninger med en organisation, der kan levere ydelser af høj kvalitet og faglighed. Derfor skal projektet se på, om den nuværende udvalgs-, forvaltnings- og afdelingsstruktur i tilstrækkelig grad understøtter sammenhængende borgerforløb og om eventuelle snitflader fører til ineffektivitet.

Resultat
Projektet er slået sammen med projektet om faglige støttefunktioner. Indholdet i de to projekter bruges som en del af innovationstemaet i budgetprocessen for budget 2013.

Borgmesterforvaltningen