Spring til indhold

Mangfoldighed på arbejdspladsen Odense Kommune

.

Odense Kommune er en stor organisation med meget forskellige arbejdspladser, faggrupper, medarbejdere, mv. Vi er som organisation mangfoldige i os selv, men vi skal også have fokus på mangfoldighed på de enkelte arbejdspladser.

Mangfoldighed er mange ting

Mangfoldighed kommer til udtryk på mange måder. Alder, køn, uddannelse, faggruppe, kulturel baggrund, seksuel orientering, religion, fysisk formåen, interesser og holdninger er blot eksempler på forskelligheder i en medarbejderstab. Forskelligheder som betyder, at vi ikke tænker og gør tingene ens.
Borgmesterforvaltningen