Spring til indhold

Årsberetning 2016

2016 blev året, hvor Facebook meldte sin ankomst til Odense, og hvor vi rundede de 200.000 indbyggere. To milepæle der tydeligt viser, at der i løbet af 2016, blev taget mange vigtige skridt mod at blive en moderne og mangfoldig storby. .

Store dele af den omfattende byudvikling begyndte i 2016 at tage form. Samtidig kunne vi også sige velkommen til stadig flere studerende, som flyttede til. Vi også kunne se en stigende interesse i Odense fra flere og flere investorer, og en lille fremgang i antallet af private arbejdspladser.

Herudover blev 2016 også det år, hvor vi fik sat ekstra fokus på udviklingen af vores fælles velfærd, som over en årrække har været hårdt presset. Med budget 2017 valgte et flertal i byrådet at sætte skatten op med det formål at prioritere de ekstra midler til at få vendt udviklingen på velfærdsområderne. For mig markerer det et reelt vendepunkt for hele vores velfærdsområde. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi er i mål. Men det betyder dog, at vi er nu er godt på vej mod at få den velfærd, vi gerne vil have i Odense.

Men skal vi nå i mål med det på den lange bane, kræver det også, at vi får knækket ledighedskurven. Det lykkes vi ikke med i 2016. Og Odense er stadig én af de kommuner i landet, hvor der er højst ledighed. Beskæftigelses Task Force er nu kommet med deres anbefalinger, og det er nu op til os politikere, Odense Kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet om at gøre vores yderste for at de anbefalinger bliver ført ud i livet og får flere i arbejde. Det er essentielt for dem der ikke har noget arbejde at stå op til, men også afgørende for hele Odense Kommunes økonomi og fremdrift, og dermed helt afgørende for vores fælles velfærd, at vi bliver bedre til at få flere i job. 

Specielt robotbranchen giver håb for fremtidens beskæftigelse i Odense. De seneste opgørelser viser at der nu er over 100 virksomheder inden for robot- og automationsklyngen og mere end 2600 ansatte. I 2016 var der da også flere af både de etablerede og nye robotvirksomheder, der flyttede i nye lokaler, da de nuværende rammer var blevet for små til at rumme deres succes.
Derudover giver robotbranchen arbejde til 115 underleverandører på Fyn, der kan nyde godt af succesen. En succeshistorie vi skal glæde os over, og bruge de erfaringer til et generelt løft for beskæftigelsen.

Herudover er det også vigtigt, at vi lykkes med at øge trivslen blandt vores medarbejdere i Odense Kommune. For jeg er helt overbevist om, at glade medarbejdere i sidste ende giver bedre velfærd til gavn for vores børn, udsatte børn, ældre og handicappede. 

Derfor har jeg, siden jeg blev borgmester, hver uge besøgt børnehaver, plejecentre, skoler med mere. Her har jeg blandt andet talt med medarbejderne om deres trivsel. Det har været interessant og lærerigt. Og samtidig har jeg fået bekræftet, at god trivsel og god velfærd hænger tæt sammen. Det er vigtigt, at vi har et stort fokus på medarbejdernes trivsel, og netop derfor blev arbejdet med en trivselsanalyse skudt i gang i 2016. Arbejdet skal bidrage til at øge trivslen, arbejdsglæden og stoltheden blandt medarbejderne. Og jeg ser frem til, at vi kommer et godt stykke videre i 2017. 

Når det er sagt, er der dog ingen tvivl om, at Odense er på vej i den rigtige retning. Syv af vores otte Odensemål er i en positiv udvikling. Det går i den rigtige retning, men vores målsætninger er endnu højere. Et sted er det dog gået stærkere end forventet. Det er nemlig lykkedes, at indfri 2020-målsætningen om at hæve andelen af elever i folkeskolen, der får højere karakterer. Og at sænke andelen af elever, der får lave karakterer. Det kan vi godt være stolte af.

Det samlede økonomiske regnskabsresultat for Odense Kommune i 2016 viser et positivt resultat på 134,9 millioner kroner. Det er langt bedre end budgetteret, og skyldes dels at udgiftsposter til primært anlæg, rykkes fra 2016 til 2017, og dels at det er lykkedes at holde serviceudgifterne indenfor både lokale og nationale rammer. 

Det er med til at sikre fundamentet for en sund økonomi, hvor de økonomiske målsætninger holder og hvor det er muligt fortsat at udvikle Odense som moderne storby, hvor vi vil holde fokus på at forbedre den offentlige velfærd og hæve beskæftigelsen.

 
- Peter Rahbæk Juel
 

 

Borgmesterforvaltningen