Spring til indhold

Effektregnskab

Odensemålene sætter retningen for, hvilke effekter der skabes for borgerne, virksomhederne og byen. I effektregnskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer mellem det pågældende år og året før.

Effektregnskabet for 2016 viser en positiv udvikling på de fleste områder, men også at der fortsat er et arbejde at gøre. Der er en positiv udvikling på syv af de otte Odensemål i 2016, og målet på folkeskoleområdet har indfriet byrådets høje ambitionsniveau. På ældreområdet er Odense desuden kun 0,1%-point fra at indfri målet om flere funktionsdygtige ældre og handicappede. 

Stigning i beskatningsgrundlaget og positive tendenser på mange af Vækstmålene

Kommunens indtægt, målt på beskatningsgrundlag pr. indbygger, steg i 2016 med 3.712 kr. svarende til en vækst på 2,4%. Dette er en smule mere end på landsplan (2,0%) og end i København (1,9%) og Aalborg (2,1%). Men samlet set har Odense fortsat det næstlaveste beskatningsgrundlag blandt 6-byerne, hvor Randers har det laveste, og stigningen har ikke været nok til, at man har indhentet det efterslæb, man har haft fra tidligere år.

Der ses en mindre stigning, på 0,4%-point i andelen af beskæftigede og studerende inden for det sidste år, og dermed fortsættes en positiv tendens fra 2015, hvor andelen af beskæftigede og studerende steg med 1,0%-point. Det er dog væsentligt mindre end målet på 1,8% stigning. Der vil fortsat fremadrettet i Odense være stort fokus på at sikre og styrke den positive tendens.  

I forlængelse heraf kan der også spores en mindre stigning i andelen af arbejdsduelige borgere fra 2015 til 2016. Denne udvikling er ligeledes en fortsættelse af den positive tendens, der også var at finde i udviklingen på området fra 2014 til 2015, men også under ambitionsniveauet. Den positive udvikling kan hænge sammen med det arbejde, der er gjort i løbet af 2016 i forhold til at sikre, at sygemeldte borgere kan fastholde deres arbejde trods sygdom – til gavn for både arbejdsgiveren og den sygemeldte.  

Der har i 2015 desuden været en fremgang i antallet af private arbejdspladser på i alt 413. Denne er dog også mindre end forventet. Men kigger vi på antal private arbejdspladser for 2016, viser en prognose, at antallet af private arbejdspladser i Odense forventes at være vokset med knap 2.000 i 2016. Prognosen er dog forbundet med usikkerhed, da den baserer sig på en foreløbig opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen. I nedenstående figur ses status frem mod 2020-målet. Bemærk, at den seneste søjle angiver prognosen for 2016, hvorimod resten af opgørelsen angiver de endelige opgørelser. 

Den endelige indikator for 2016 opdateres næste gang ultimo januar 2018.
 
Befolkningen i Odense Kommune er i 2016 vokset med 1.591 personer svarende til en fremgang på 0,8%. Sammenlignet med samme periode et år tidligere er det en stigning på ca. 100 personer. Til sammenligning er befolkningen i 6-byerne vokset med 1,3%, Fyn med 0,5% og hele landet med 0,7%.
 
 

Gode resultater på folkeskole- og ældreområdet og stabil optimisme omkring deltagelse i fællesskaber

Udviklingen går den rigtige vej i Odense i forhold til den nationale målsætning om, at elever skal opnå et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen. Ambitionen for 2020 var at øge andelen af elever, der får høje karakterer, med 2%-point til 35,8% og samtidig mindske andelen af elever, der får lave karakterer, med 1%-point til 13,4%. Denne ambition er opnået allerede nu. Andelen af elever, der får høje karakterer, er steget fra 35,3% i 2015 til 36,0% i 2016, og samtidig er det lykkedes at nedbringe andelen af elever, der får lave karakterer, fra 12,5% til 12,2%. En mulig faktor i den positive udvikling er, at der i de årlige kvalitetssamtaler mellem forvaltning og den enkelte skoleledelse blandt andet er fokus på, hvad man kan gøre for at forbedre karaktererne på den enkelte skole. Odense er desuden rykket lidt tættere på ambitionen om at ligge på niveau med Aalborg, der fortsat har det næstbedste resultat af 6-byerne efter Aarhus Kommune.  
 
Odense Kommunes har et stort fokus på den rehabiliterende tilgang til mødet med borgeren, og også på dette område er der skabt resultater. Andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmepleje eller er på plejecenter, faldt i 2016 til 16,7% fra 17,0% i 2015. Dermed er byrådets ambition om en andel på 16,6% næsten indfriet. Årsberetningen afspejler, at Ældre- og Handicapforvaltningen samarbejder med de borgere, forvaltningen møder, om at gøre borgernes mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Forvaltningen tror på, at borgerne er dem, der bedst kan sætte retningen for deres liv. Målet er herefter at støtte voksne mennesker med behov for at leve selvstændige liv, fordi forskning viser, at det højner livskvaliteten hos den enkelte at leve frit og uafhængigt. Og fordi det er med til at sikre, at der også i fremtiden er ressourcer til at hjælpe dem, der har behov. 
 
I 2016 fortsættes den stabile optimisme i forhold til borgere, der oplever sig som en betydningsfuld deltager i fællesskaber. I Odense Kommunes Borgerpanel angiver 86% af respondenterne, at de ”i meget høj grad”, ”i høj grad” eller ”i nogen grad” oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Sammenlignet med sidste år er udviklingen stabil over de tre kategorier.

 

Læs Odense Kommunes effektregnskab for 2015

Læs den samlede opfølgningsanalyse til Effektregnskab 2016.

 

 

 

Borgmesterforvaltningen