Spring til indhold

Årsberetning 2019

I skrivende stund befinder Odense i en helt ekstraordinær situation – en situation, som vi slet ikke kunne forstille os, da vi stod ved udgang af 2019. Udbruddet af Covid-19 og dens konsekvenser har sat dybe spor i vores hverdag. Gågaden har ligget øde hen, og i butiksvinduerne har de sædvanlige udstillinger været erstattet af skilte om nedlukning og forholdsregler. Det står i høj grad i modsætning til 2019, hvor udviklingen i Odense Kommune var anderledes positiv.

Odensemål og effektmål

Når vi kigger på Odensemålene viser effektregnskabet gode takter. Det går den rigtige vej for størstedelen af Byrådets otte Odensemål. Der kommer fortsat flere private arbejdspladser, indbyggertallet vokser og odenseanernes indkomst fortsætter med at stige. Men selvom det går den rigtige vej, når vi ikke det ambitionsniveau, som Byrådet har fastsat.

 

Udvalgenes effektregnskaber viser samme tendens. Udviklingen går den rigtige retning for mange af effektmålene, men det går ikke hurtigt nok.

 

Det betyder, at vi skal blive ved med at tiltrække nye investeringer, nye arbejdspladser og nye borgere. Vi skal blive ved med at få folk i arbejde. Og vi skal blive ved med at sikre de bedste rammer for vores børn, unge, ældre og udsatte.

 

Alt det er kun blevet vigtigere ovenpå den nuværende situation med Corona-virus, der har ændret radikalt på samfundet som vi kender det.

 

Økonomi

Det økonomiske regnskab for Odense Kommune var fornuftigt i 2019. Det viser, at vi havde haft indtægter for 12,7 milliarder kroner og brugt 12,2 milliarder kroner på den daglige drift. Derudover er der brugt næsten 300 millioner kroner på anlægsinvesteringer. Det er tæt på det budgetterede, og det vidner om en god og solid økonomistyring i de enkelte udvalg.

 

Når vi dykker ned i de enkelte udvalgs regnskabsresultater, ser det generelt positivt ud. Men der er områder, som er udfordret på at få enderne til at hænge sammen. Det gælder for eksempel på ældreområdet og det specialiserede socialområde.

 

Ser vi på det samlede regnskabsresultat for Odense Kommune, kan vi konstatere, at vores fire økonomiske målsætninger er nået. Det er fjerde år i træk, at det sker.

 

Den ordinære drift, som er indtægter minus udgifter til den daglige drift, gav et resultat på 552 mio. kr. Det skattefinansierede resultatet, hvor anlægsudgifterne også bliver medregnet, er positivt. Vi har altså været i stand til at finansiere vores egen drift og vores egne investeringer. Endelig er gælden også faldet gennem 2019, hvilket var vores mål.

 

Det er et positivt samlet regnskabsresultat, som giver os et stærkt og solidt fundament at arbejde videre med.

 

Organisation

Der er generelt en god trivsel blandt medarbejderne i Odense Kommune, og det er helt afgørende. Trivslen er garant for, at uanset hvor borgerne møder kommunens medarbejdere, så møder de overskud og glade folk, der kan yde den bedst tænkelige service. Men vi kan også se, at der er nogle udfordringer på tværs af organisationen.

 

For eksempel har der været et fald i antallet af lærere og pædagogisk personale. Det skyldes dels en nedgang i antallet af elever på kommunens folkeskoler. Men også et ansættelsesstop i sidste kvartal af 2019 har betydet, at skoler og dagtilbud har været tilbageholdende med at besætte faste stillinger og barselsvikariater.

 

Samtidig kan vi se, at Fuldtidspolitikken endnu ikke har haft den effekt, vi har ønsket. Det kan der være flere grunde til. Blandt andet arbejdspladsernes økonomi og arbejdstidsplanlægning. Desuden har vi en del medarbejdere, der i forskellige livsfaser ønsker at være på deltid. Målet skal vi dog naturligvis holde fast i. For vi vil gerne have endnu flere i fuldtidsansættelser, så vi kan gøre mest mulig gavn for byens borgere.

 

På samme måde har vi set en nedgang i antallet af studiejobs og praktikker. Derfor er det et område, der også i fremtiden fortjener opmærksomhed. Det er afgørende for en studieby som Odense.

 

Endeligt kan vi se, at vores gennemsnitlige sygefravær er steget i 2019. I ledelsesstrengen er der et stærkt fokus på at sænke sygefraværet og få mere tilstedeværelse. Derfor afprøver organisationen nye metoder til at rekruttere og fastholde kvalificeret personale, så vi har nok medarbejdere på velfærdsområderne – også i fremtiden.

 

Så selvom det på mange måder ser lyst for Odense Kommune som organisation. Så ser vi også ind i nogle udfordringer. Og der er ikke nogen tvivl om, at de skal have et særligt fokus i de kommende år.

 

For hvis vi skal lykkedes med at skabe de bedst mulige rammer for Odenses borgere og virksomheder. Hvis vi skal sikre velfærden i fremtiden. Og hvis vi skal ud af Coronakrisen med skindet på næsen. Så er der brug for en velfungerende organisation.

 

Godt år

Samlet set var 2019 var et godt år for Odense. Det var et år, hvor vi fik fortsat den positive udvikling af byen, og fik skabt os et rigtig solidt fundament for fremtiden. Dét fundament får vi allerede brug for nu. For situationen med Corona-virus kommer til at udfordre byen, både på kort og langt sigt. Og der er mere end nogensinde brug for at vi står sammen. Både som by og som kommune.

 

Borgmesterforvaltningen