Spring til indhold

Budgetter

Her kan du finde information om Odense Kommunes budgetter.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommunes budgetter:

Budget 2024

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2018

 

Kommunens budget skal løfte tre forskellige opgaver

Der er tale om den:

  • Finansielle opgave
  • Bevillingsmæssige opgave
  • Informationsmæssige opgave

Den finansielle opgave (vise hvor pengene kommer fra)

Budgettet skal indeholde en oversigt over kommunens udgifter og en angivelse af hvordan de samlede udgifter finansieres. Budgettet er således et udtryk for en samlet afvejning af udgiftsønsker over for skatteudskrivning og de øvrige indtægtsmuligheder.

 

Den bevillingsmæssige opgave (vise hvad pengene anvendes til)

Bevillingsangivelsen i budgettet er således udtryk for den af kommunalbestyrelsen vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, der er overladt til udvalgene og til forvaltningen og institutionerne, når de i årets løb skal foretage økonomiske dispositioner på kommunens vegne.

 

Den informationsmæssige opgave (informere internt og eksternt)

Budgettet retter sig som informationskilde mod kommunens borgere, leverandører, ansatte med flere samt mod de centrale myndigheder. De centrale myndigheder indsamler budgetdata med henblik på at opgøre det samlede ressourceforbrug i den kommunale sektor. Det er bl.a. med henblik på denne dataindsamling, at der er indført fælles konteringsregler, som er obligatoriske for alle kommuner.

   

Politisk behandling af budgettet

Et kommunalt budget skal behandles to gange af byrådet. Op til 1. behandlingen udarbejdes der et budgetforslag, som offentliggøres i menuen til venstre. Imellem 1. og 2. behandlingen af budgettet foretages der politiske drøftelser omkring indgåelse af budgetforlig. Efter at budgettet bliver endelig vedtaget ved 2. behandlingen udarbejdes der en ny budgetpublikation, som ligeledes offentliggøres i menuen til venstre.

 

Borgmesterforvaltningen