Spring til indhold

Effektuniverset

Fokus på effekter for byens borgere og virksomheder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Effektstyring i Odense
Odense Kommune har politisk effektstyring. Det betyder, at byrådet løbende formulerer langsigtede politiske målsætninger for byen, dens borgere og dens virksomheder.

Målsætningerne formuleres som effektmål, og vi følger systematisk op på de faktiske resultater. Det giver mere plads til politik - mere fokus på den lange bane og mindre detailstyring.

Odensemålene er byrådets fokuspunkter i arbejdet med at realisere de langsigtede politiske visioner for Odenses udvikling. De sætter retningen for det, kommunen i fællesskab vil opnå sammen med borgere og virksomheder i byen.Odensemålene hænger på den ene side sammen med Odense Kommunes bystrategi og på den anden side FN’s Verdensmål. Hvert fagudvalg har en række udvalgseffektmål, som der understøtter Odensemålene, og som der følges op på i de politiske fagudvalg. Der er derfor sammenhæng i styringsrammen: FN’s Verdensmål, Bystrategien, Odensemål og udvalgseffektmål.

Se hvordan udvalgenes effektmål bidrager til opfyldelse af Odensemålene i Effektblomsten

 

Læs mere om effekt i Odense Kommune: 

Effekt i fokus - Principper

Effekt i Odense Kommune - Pixi

Effektledelse i Odense Kommune - Pixi

 

Odense Kommunes effektregnskaber:

Effektregnskab 2021

Effektregnskab 2020

Effektregnskab 2019

Effektregnskab 2018

 

Effektregnskab 2017

Opfølgningsanalyse til effektregnskab 2017

 

Effektregnskab 2016

Opfølgningsanalyse til effektregnskab 2016

 

Se tidligere effektregnskaber

Borgmesterforvaltningen