Spring til indhold

Effektuniverset

Fokus på effekter for byens borgere og virksomheder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Effektuniverset i Odense Kommune
Både politikere og medarbejdere i Odense Kommune er optagede af at gøre en forskel for byens borgere og virksomheder. For at sikre at kommunens indsatser opnår deres tilsigtede effekter, er der i Odense Kommune udviklet et effektunivers, der rummer de tre elementer: effektstyring, effektledelse og effektskabelse. 


Effektstyring
I Odense Kommune indebærer effektstyring, at politikerne beslutter en række fokuserede effektmål, som danner udgangspunktet for de politiske beslutninger, og som løbende monitoreres. Overordnet har Odense Kommune siden 2014 arbejdet med Odensemål. Du kan se byrådets nuværende 10 Odensemål herunder. Se hvordan udvalgenes effektmål bidrager til opfyldelse af Odensemålene i Effektblomsten.

 


Effektledelse

For at skabe koblingen mellem de politiske effektmål og medarbejdernes daglige opgaveløsning, praktiserer ledere i kommunen effektledelse. Effektledelse skaber sammenhæng mellem politiske effektmål og kerneopgaven med fokus på (tvær)faglighed, prioritering af handlinger og tid til læring. Dette indebærer blandt andet, at ledere systematisk gør brug af data, hvilket gør dem i stand til at lede og træffe beslutninger på et mere kvalificeret grundlag. Lederne forbedrer derved deres evne til at skabe forudsætningerne for, at deres medarbejdere kan skabe mest mulig effekt for borgere og virksomheder i Odense. 

Effektskabelse
Det vigtigste element i Odense Kommunes effektunivers er den effektskabelse, der sker i frontmedarbejdernes møde med byens borgere og virksomheder. Effektskabelsen sikres igennem dygtige og nysgerrige frontmedarbejdere, der løbende evaluerer deres indsatser med henblik på læring og udvikling. 

 

Læs mere om effekt i Odense Kommune: 

Effekt i fokus - Principper

Effekt i Odense Kommune - Pixi

Effektledelse i Odense Kommune - Pixi

 

Odense Kommunes effektregnskaber:

Effektregnskab 2019

Effektregnskab 2018

Effektregnskab 2017

Opfølgningsanalyse til effektregnskab 2017

 

Effektregnskab 2016

Opfølgningsanalyse til effektregnskab 2016

 

Se tidligere effektregnskaber

Borgmesterforvaltningen