Spring til indhold

Effektregnskab

Effektregnskabet er et fast tilbagevendende element i byrådets effektarbejde. I effektregnskabet følges der op på udviklingen i byrådets 10 Odensemål samt udvalgenes effektmål.

Odensemålene

Færre odenseanere er i job, men flere odenseanere i arbejdsstyrken
Flere odenseanere skal i job eller hjælpes på vej til job. Byrådet har vedtaget en ambition om at nå landsgennemsnittet for ledigheden med udgangen af 2025. I første del af 2022 var ledighedsprocenten nede på 3,0 %, hvilket er den laveste ledighed i Odense under den nuværende ledighedsstatistik, der går tilbage til 2007. I løbet af 2022 er ledighedsprocenten steget til 3,5 % i december 2022, som er 0,8 procentpoint over landsgennemsnittet. Ambitionen i 2022 om højst at være 0,5 procentpoint over landsgennemsnittet er dermed ikke indfriet. Ambitionen for erhvervsfrekvensen er at nå landsgennemsnittet i 2027. I perioden september 2021 til september 2022 er erhvervsfrekvensen i Odense steget fra 71,9 % til 74,3 %. Selvom det er væsentligt over niveauet før Covid-19, på 71,2 % i februar 2020, er ambitionen for 2022 på 75,3 % ikke nået.

 

Næsten to ud af tre ældre over 80 år er selvhjulpne

I Odense skal borgerne have de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker. Derfor har byrådet en ambition om, at flere ældre skal være selvhjulpne. Andelen af borgere over 80 år, der ikke modtager hjemmehjælp eller er på et plejecenter, er steget fra 63 % i december 2021 til 63,4 % i december 2022. Dermed er ambitionsniveauet for 2022 på 59,2 % nået og tegner også et billede af, at ambitionsniveauet for 2023 på 59,5 % bliver nået. Herudover ses et fald i tandsundheden blandt unge odenseanere, da der er en stigning i gennemsnitligt antal flader med aktuel eller overstået caries for de 15-årige i Odense Kommune.

Mere blandede og velfungerende bydele, men færre der involverer sig i deres lokalområde

Byrådet har som mål, at Odense skal være en by med blandede og velfungerende bydele, hvor alle er med. Der er flere tegn på, at det går i den rigtige retning på dette område. Antal personer i udsatte boligområder, som ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i uddannelse, er faldet fra 1.952 i august 2022 til 1.650 i december 2022. I august 2021 var dette tal 2.900. Dermed er ambitionen for 2022 og ambitionen for 2023 indfriet. Ambitionen flugter med den nationale parallelsamfundsstrategi. Ambitionen er, at andelen af borgere, der bor i områder med blandet bebyggelse, skal stige fra 69,6 % i 2019 til 70 % i 2023. Med 73,7 % af odenseanere, der bor i områder med blandet bebyggelse i 2022, er ambitionsniveauet for 2022 nået samtidig med, at ambitionen for 2023 også er opfyldt. At indikatoren har mere end indfriet ambitionen for 2023, skal især ses i forlængelse af den fortsatte byudvikling af Gartnerbyen. Her udbygges et område med en andel af alment byggeri, der ligger omkring Odense-gennemsnittet. Der er dog færre borgere i Odense, som involverer sig i deres lokalområde. Konkret er andelen af borgere, der giver udtryk for, at de i høj grad eller i meget høj grad involverer sig i lokalområdet faldet fra 22,9 % i 2021 til 17,2 % i 2022. Ændringen er signifikant og kan med andre ord ikke være et udslag af tilfældigheder. Ambitionen for 2022 på 24,2 % er dermed ikke indfriet.

 

Stigning i private arbejdspladser i 2022

Byrådet har som mål, at antallet af private arbejdspladser skal vokse, da de er fundamentet for fremtidens velfærd. Antallet af private arbejdspladser er det seneste år vokset markant, og er aktuelt væsentligt over ambitionsniveauet for 2022. Antallet af private arbejdspladser er steget med knap 3.900 arbejdspladser fra 67.360 arbejdspladser i december 2021 til 71.245 arbejdspladser i september 2022, hvormed ambitionen for 2022 og ambitionen for 2023 er indfriet.

Stor stigning i antal turistovernatninger i 2022

Turismeerhvervet, som blev ramt hårdt i forbindelse med Covid-19, er i fremgang, og der har i 2022 været rekordmange turistovernatninger i Odense. Selvom udviklingen i 2022 er yderst positiv, bliver det meget vanskeligt at indfri det høje ambitionsniveau i 2023, som er 31 % over det aktuelle niveau.

 

Færre muligheder for at leve det ønskede liv

Byudvikling med kvalitet understøttes af indikatoren andel borgere, der vurderer, at deres by og bydel giver dem mulighed for at leve det liv, de ønsker. Andelen af borgere der svarer positivt på dette varierer fra måling til måling. Fra 2021 til 2022 er andelen faldet fra 61,1 % til 48,7 %. Særligt unge i alderen 18-25 år er mindre positive. Årsagen til faldet er usikkert, men kan skyldes nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19.

 

Fald i CO2-forbrug på kommunens bygninger

Byrådet har sat en ambitiøs dagsorden for Odenses arbejde med bæredygtighed, og de seneste opgørelser viser også, at ambitionerne indfries for de Odensemål, der handler om klima og miljø. Ambitionen for forbrug på kommunens bygninger i 2022 på maksimalt 11.270 tons CO2 er nået, da resultatet for 2022 er 10.381 tons. Faldet kan bl.a. forklares af, at der som følge af energikrisen er iværksat en række energitiltag, herunder besparelse på varmen samt det milde vejr og en reduktion i emissionerne fra Fjernvarme Fyn.

Læs effektregnskabet her.

Borgmesterforvaltningen