Spring til indhold

Økonomisk regnskab

Det økonomiske regnskab viser et fornuftigt resultat.

Odense Kommune har – ligesom andre kommuner og offentlige institutioner – oplevet et stort økonomisk pres i 2022. Krigen i Europa og de deraf følgende prisstigninger har skabt udfordrende betingelser for økonomistyringen. Det til trods viser det økonomiske regnskab for 2022 et mindreforbrug på driften på 214 mio. kr. og 199 mio. kr. på anlæg. Sidstnævnte skyldes betydelige periodeforskydninger i anlægsudførelsen, der bl.a. skyldes en presset byggebranche.

Samlet set er dette et udtryk for, at der har været en god og skarp økonomistyring i en usikker tid. Der er fundet fælles løsninger og økonomisk tilbageholdenhed for at dække udgifter til fordrevne ukrainere og til stigende energipriser. Der er i løbet af året givet ekstra penge til den kollektive trafik.

Der overføres samlet set 106 mio. kr. af mindreforbruget på den daglige drift til forbrug i de kommende år. Det er en kombination af, at der er blevet holdt hus med pengene i forvaltningerne, og at planlagte investeringer mv. er skubbet til næste år.

På indtægtssiden er der en mindreindtægt på 99 mio. kr., samt forskydninger på det finansielle område, som resulterer i et kassetræk på 78 mio. kr. Mindreindtægten på indtægtssiden kommer som følge af et væsentligt tab på kommunens værdipapirer i 2022 på ca. 200 mio. kr., hvoraf 100 mio. kr. i forvejen var dækket via en afsat bufferpulje.

Samlet set giver regnskabsresultatet en lille forbedring af kassebeholdningen.

Læs mere i Odense Kommunes samlede Økonomiske regnskab for 2022 og se specifikke regnskabsopgørelser i oversigtshæftet.

Borgmesterforvaltningen