Spring til indhold

Årsberetning 2023

2023 blev lidt blandet - også for Odense Kommune. De værste forudsigelser blev dog heldigvis gjort til skamme. 

 

Peter Rahbæk JuelOdense Kommune gik ind i 2023 med en noget afdæmpet forventning til den økonomiske udvikling og aktivitet i samfundet - økonomer forberedte os på at ”Winter is coming”, men heldigvis tog de fejl. De økonomiske konjunkturer har været noget mere positive end forventet.

 

Ambitiøse mål

Byrådet har sat ambitiøse mål for Odense, og med ambitiøse mål er det ikke givet, at alle kan nås. I effekt-regnskabet kan det ses, at de høje målsætninger ikke er nået for lidt over halvdelen af målene - men samtidig ser vi, at der alligevel er gode takter at spore, for over halvdelen af målene er inde i en positiv udvikling.

 

Går forrest i den grønne omstilling

Med en ambition om at sænke CO2-forbruget på kommunens bygninger, er byrådet gået forrest i den grønne omstilling. Ambitionen er indfriet både som følge af gunstigere energipriser, energitiltag og en grønnere produktion.

 

Unge og ældre

I Danmark bliver vi også ældre og ældre. Derfor er det glædeligt, at der er flere af vores ældre borgere over 80 år, der nu er mere selvhjulpne. Men vi står heller ikke uden udfordringer. Den landsdækkende tendens, hvor stadig flere børn og unge mistrives, ser vi desværre også i Odense. Det er en alvorlig problemstilling at vores børn og unge mistrives i stadig større grad. Men det er også en kamp vi har sat os for at kæmpe. Senest har vi i byrådet godkendt vedtagelsen af 2030-handeplanen, der skal forstærke rammerne for vores arbejde med vores børn og unge.

 

Økonomien i Odense Kommune

Vender vi os mod det økonomiske regnskab, så viser det et tilfredsstillende resultat. Med regnskabet forbedrer vi kommunens kassebeholdning med 265 mio. kr. De kommer primært fra beskæftigelsesområdet, fra renteindtægter ved kommunens indestående midler og fra det finansielle område.
Ser vi på driftsresultatet er det sammensat af mange små og få større afvigelser i de enkelte udvalg. Samlet set overføres der et merforbrug på 1,8 mio. kr. til de efterfølgende år. Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde viser også en bekymrende tendens. Det er en udvikling vi også ser på landsplan. Men med rettidig omhu har vi i byrådet løftet området i 2024 og frem. Alt i alt, viser regnskabsresultatet en god og sund økonomistyring.

 

Dygtige medarbejdere

I Odense Kommune har vi mange dygtige medarbejdere, der hver dag går på arbejde for at løse vigtige samfundsopgaver opgaver. Derfor skal vi også passe godt på alle vores medarbejdere og sikre et godt og sundt arbejdsmiljø - og derfor er jeg også glad for, at der igen i år er fremgang i medarbejdernes trivselsmåling. Men trivselsmålingen viser desværre også en stigning i antallet af krænkelser, og andelen af de med-arbejdere, der føler sig godt hjulpet, er faldet. Det er vigtigt, at der bliver gjort noget ved denne udvikling.
Rekruttering stod også højt på dagsordenen i 2023. I Odense Kommune har vi igangsat flere tiltag, som skal sikre flere medarbejdere til at løfte velfærdsopgaven. Derfor er det positivt, at der igen i år er blevet flere ansatte i de store faggrupper, bl.a. på SOSU-området.

Vi er kommet godt på vej med mange gode ting i 2023, og derfor er jeg også fortrøstningsfuld for fremtiden.


I videoen her fortæller Odense Kommunes økonomidirektør om årsregnskabet for 2023.


Borgmesterforvaltningen