Spring til indhold

Organisation

Ledelse, trivsel og et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

I Organisationsregnskabet kan du finde personaledata for året, der er gået.

I hele organisationen er der fokus på ledelse, trivsel og et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Det er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser i Odense Kommune – og for at kunne levere høj kvalitet i løsning af de daglige opgaver.

 

Mere sundhedspersonale

Der er igen sket en stigning i antallet af ansatte i den største faggruppe ’Social- og sundhedspersonale’ og i gruppen ’Syge- og sundhedspersonale’, ligesom der også er blevet flere elever, blandt andet på SOSU-området.

Flere tiltag er i gang, som skal rekruttere mere personale til velfærdsområderne, blandt andet projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder”, som rekrutterer ledige til uddannelsen som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

Der er også et stort fokus på at rekruttere flere SOSU´er og sygeplejersker til ældreplejen, og her er det – siden 2021 - lykkedes at rekruttere ca. 200 flere nye medarbejdere. Som en del af disse bestræbelser er det gennem projektet ”Lidt op i tid” også lykkedes at motivere over 879 medarbejdere til at arbejde flere timer.

 

Sygefravær

Sygefraværet er faldet med 1,4 dage i gennemsnit, så det gennemsnitlige antal sygefraværsdage i 2023 er 16,6 dage. Det sker efter, at sygefraværet steg 3 dage fra 2021-2022 - den største stigning i mange år. Covid-smitte var årsag til størstedelen af den stigning. Men sygefraværet er stadig på et højere niveau end i 2021. Den samme tendens ses i andre kommuner.

Sammenhængskraften på arbejdspladserne er afhængig af de ansattes tilstedeværelse. Derfor er det også nødvendigt med et fortsat stort fokus på at nedbringe sygefraværet i Odense Kommune, så der er hænder nok til at løse kerneopgaven på bedst mulig vis.

Borgmesterforvaltningen