Spring til indhold

Årsberetning 2015

For Odense blev 2015 et år, hvor de ting vi har arbejdet længe på, for alvor begynder at tage form. .

Transformationen af vores by er i fuld gang. Ombygningen af Thomas B. Thriges gade skrider planmæssigt fremad, og investorerne synes godt om den udvikling byen er midt i. Odenseanerne er blevet mere stolte af deres by, og Odense Kommune blev kåret til Årets Iværksætterkommune. En udvikling jeg ikke kan undgå at blive glad over.
 
Vi har nu i to år sat 100 millioner kr. af om året til at vende Odenses udvikling. De mange penge skal skabe vækst, flere i job, og øge kendskabet til Odense og øge bystoltheden. På alle de parametre kan vi se, at der er en positiv udvikling. Jeg kunne godt ønske, at udviklingen gik endnu hurtigere, men vi må alle klø på, så de store ambitioner Byrådet har for Odense kan indfries. 
 
Odense Kommune har også fortsat en økonomi i balance, som sikrer, at vi ikke bruger flere penge end vi har. Men vores økonomi er udfordret af regeringens omprioriteringsbidrag, der i alene i 2017 kommer til at koste os 85 millioner kr. uden at vi ved, om vi får nogen af dem tilbage igen, og hvad de i givet fald så må bruges til. 
Den virkelighed gør, at vi vil se et stramt budget for de kommende år. Men et budget, hvor vi vil fastholde den kurs, vi har sat for Odenses fremtid. For vi er godt på vej til at bringe Odense ind i en ny tidsalder, hvor nye erhverv og styrker tager over efter det gamle industrisamfund.
 
Trods den stramme økonomi er det lykkedes at opfylde en række af de effektmål Byrådet har sat sig. Det er lykkedes at nå målsætningen om, at få flere af byens ældre til at være selvhjulpne ved at fokusere på rehabilitering. Det er positivt for de ældre, der får et mere selvstændigt liv og positivt for Odense Kommune, der kan bruge kræfterne på dem, der ikke kan klare sig selv.
Også på børn- og ungeområdet er det lykkedes opfylde Byrådets ambitioner, ved at hæve andelen af elever i folkeskolen, der får høje karakterer, og mindske andelen af elever der får lave karakterer.
 
De seneste opgørelser viser også, at vi lykkedes med at få flere i job, at tiltrække nye virksomheder og at få flere private arbejdspladser. Samtidig får vi stadig flere studerende til byen, mens den generelle sundhed for kommunes borgere stiger og middellevetiden også bliver højere.
Det er alt sammen mål, som vi i Byrådet har sat os, som går i en positiv retning, men også mål som vi ikke er nået langt nok med endnu. Specielt på ledigheden er vi fortsat udfordret i Odense Kommune.
 
Det er derfor vores vigtigste prioritet i 2016 at få flere ledige i arbejde og at få sat beskæftigelsen markant i vejret.
For vi skal have flere odenseanere i gang på arbejdsmarkedet. Både for den enkelte lediges skyld, men også for den samlede økonomis skyld. Derfor er det også glædeligt og motiverende, at flere af de områder vi satser på i vores vækststrategi er i god gænge og ser ud til at kunne bidrage til at få ledigheden ned og væksten op. 
 
I særdeleshed inden for robotområdet er Odense nu et af de førende områder i Europa. 83 virksomheder og næsten 2300 medarbejdere er nu en del af robotklyngen i og omkring Odense. En udvikling, der er gået stærkt i 2015 og som ser ud til at gå endnu hurtigere i 2016.
 
Alt i alt er vi godt på vej i Odense. Men skal vores målsætning om Odense som en moderne storby, med et attraktivt arbejdsmarked og lav ledighed nås, kræver det at vi holder fokus på de mål vi har sat os, samtidig med at økonomien skal hænge sammen og at vi skal kunne tilbyde en ordentlig kommunal velfærd. 
 
Det er ikke nogen let opgave, men 2015 har vist os, at vi ved fælles hjælp kan løse opgaven.

 

 

Anker Boye

Borgmesterforvaltningen