Spring til indhold

Odense Kommune fastholder fokus på et godt arbejdsmiljø

Odense Kommune fortsatte i 2015 den systematiske indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, og 11.000 medarbejdere arbejder nu på en arbejdsmiljøcertificeret arbejdsplads.
.

Arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet tager udgangspunkt i Arbejdsmiljøstrategien for 2015-2017 og den tilhøren

de indsatsplan for 2015. 

 

Sygefraværet faldt ikke som planlagt i 2015

Odense Kommune vil være en attraktiv og ansvarlig arbejdsplads, som sikrer et godt arbejdsmiljø med

Sygefraværet var på 13,1 dag i gennemsnit pr. medarbejder. Måltallet var på 11,1 i perioden 2014-2017. Der er sket en reduktion i sygefraværet i perioden 2011-2014 på 0,9 dag pr. medarbejder. Odense Kommune arbejder konkret med at nedbringe sygefraværet eksempelvis igennem tæt opfølgning og samtaler med syge medarbejdere, så medarbejderne hurtigere kan vende tilbage til arbejde. et lavt sygefravær. Derfor bliver der fortsat arbejdet målrettet med at sænke sygefraværet i kommunen. Det organisatoriske regnskab for 2015 viser en stigning i det samlede sygefravær på 0,2 dage i forhold til 2014. Det kan henføres til en stigning i sygefraværet i Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, mens fraværet omvendt blev reduceret i Borgmesterforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

 

Stressbehandling og coaching er blevet mere anvendt i Odense Kommune

En anden væsentlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe antallet af sygedage i 2015 var forebyggelse og behandling af stress. Antallet af henvisninger til stressbehandling og coaching er markant øget i 2015. Sammenholdt med 2014 viser tallene, at færre medarbejdere er sygemeldt, når de får første samtale, og flere medarbejdere er helt raskmeldt efter afsluttet forløb. Jo tidligere et samtaleforløb bliver igangsat, jo større chance er der for enten at forebygge en sygemelding eller medvirke til, at en medarbejder hurtigere kommer tilbage i job igen.

 

Stigning i arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker med fravær er steget med 8 % fra 2014 til 2015. Målet er, at det samlede antal af arbejdsulykker skal reduceres med 20% frem til 2017.

En af årsagerne til stigningen i antallet af arbejdsulykker med fravær er, at flere arbejdspladser er blevet arbejdsmiljøcertificeret, og dermed er registreringsniveauet blevet forbedret.

 

Se Odense Kommunes organisationsregnskab for 2015

 
Borgmesterforvaltningen