Spring til indhold

Årsberetning 2017

I 2017 fortsatte den positive udvikling for Odense med endnu flere private arbejdspladser og store private investeringer i både virksomheder og nye boliger. Samtidig faldt den alt for høje ledighed i byen måned for måned i årets sidste halvdel. Dermed begynder de store investeringer i at nedbringe byens ledighed at give resultater for alle i Odense.

2017 var et godt år for Odense. Vi kunne byde velkommen til nye borgere og studerende. Vi tiltrak mange og store investeringer til både nye virksomheder og nybyggerier. Blandt andet valgte en af verdens mest kendte teknologivirksomheder, Facebook, at slå sig ned i Odense med datacenter og administrationsbygninger på op imod 60.000 m2. Samtidig så vi en stigning på omkring 2000 nye private arbejdspladser.

 

Det blev også et år, hvor Odense Kommune gav velfærdsområdet et tiltrængt løft. Således kunne vi prioritere flere midler til både personale i dagtilbuddene og på skolerne, til styrkelse af elevernes faglige kompetencer i folkeskolen, og til vores ældre medborgere med en styrket hjemmepleje. Med velfærdsprocenten har vi skabt et vendepunkt for velfærden i Odense, og nu handler det om at sikre en god implementering af pengene. Vi er allerede godt i gang, og på mine besøg hos byens skoler, børnehaver og plejecentre har jeg oplevet, hvordan de ekstra midler har gjort gavn for vores yngste og ældste borgere og ikke mindst højnet trivslen blandt personalet.  


På beskæftigelsesområdet valgte et enigt byråd at investere mærkbart med i alt 72,4 mio. kr. i at nedbringe byens ledighed. Det er både det rigtige at gøre, og vi har ikke råd til at lade være. Ledigheden er nemlig et helt afgørende problem for både de ledige og for Odense som by. Nu begynder vi heldigvis at se, at de store investeringer også bliver omsat til arbejdspladser. Det er til glæde for både de ledige, der kommer i arbejde, og for vores by. Fra juli til december faldt ledigheden i Odense fra 6,4 pct. til 5,5 pct. Det er stadig et for højt tal, og vi er slet ikke i mål. Men udviklingen går den rigtige vej.

Særligt den fynske robotklynge giver håb for den fremtidige beskæftigelse i Odense. I 2017 opnåede den fynske robotklynge det EU-certificerede Gold Label. Med guld-certifikatet rykker Odense Robotics officielt ind i den internationale superliga. Samtidig rundede robotbranchen i Odense 3.200 medarbejdere og mere end 120 virksomheder. Vi har dermed allerede nu nået målet for 2020. Det betyder dog ikke, at vi skal læne os tilbage. Det betyder tværtimod, at vi skal sætte barren endnu højere. Robot- og automationsbranchen på Fyn forventer, at antallet af medarbejdere vil vokse kraftigt de kommende år, og frem mod 2020 skal op mod 2000 nye stillinger besættes. Min ambition er, at vi i Odense skal have verdens førende robotklynge. Her bliver den største barriere at finde løsninger på, hvordan vi fortsat sikrer nok velkvalificeret arbejdskraft.

I 2017 valgte et samlet Odense at slå hårdt ned på bandekriminaliteten. For kriminel adfærd, der skaber frygt og utryghed, kræver en tydelig og håndfast reaktion. På tværs af befolkningsgrupper, myndigheder, erhvervsliv og organisationer lykkedes det at slå budskabet fast: Odense står sammen mod banderne. Men kampen er ikke slut endnu, og vi skal fortsat holde presset på banderne. Signalet skal være, at vi ikke tolererer vold, trusler og afpresning. Derfor afsatte et enigt byråd også i alt 10 mio. kr. over to år til at sikre øget fokus på forebyggelse, bedre forhold for ofre og vidner for bandekriminalitet og bedre støtte til socialt udsatte i berøring med bandemedlemmer. 

Interessen for at bygge og investere i Odense har aldrig været større, og der gik sjældent en uge uden nye forespørgsler fra interesserede investorer. Der er blevet udarbejdet flere nye lokalplaner i 2017 end nogensinde før. Og det er de helt store spillere på investeringsmarkedet, der byder sig til i Odense - og som investerer i Odense for første gang. Det skaber en vis optimisme, og nu handler det om at holde fast i vækstpolitikkens fokus og mål for at fortsætte byens transformation. 

Alt i alt er der ingen tvivl om, at retningen for Odense er både god og rigtig. Syv af vores otte Odense-mål er i en positiv udvikling. Foruden vækst i antallet af private arbejdspladser, i indbyggertallet og i beskæftigelsen, ser vi også gode resultater af indsatsen for at fremme læring og udvikling hos børn og unge i Odense. Ligeledes har Odense Kommune i 2017 bidraget til at gøre flere ældre og handicappede selvhjulpne og dermed øget deres livskvalitet. Det er også et sundhedstegn for Odense, at flere borgere er blevet sunde og trives, og at en stor andel af odenseanerne føler sig som deltagere i betydningsfulde fællesskaber.  

Det økonomiske resultat for Odense Kommune i 2017 viser et positivt resultat på 262 mio. kr. i 2017. Ved årets udgang var kassebeholdningen steget med 81 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Der er målopfyldelse på alle fire økonomiske målsætninger. Gælden er nedbragt, kassebeholdningen er steget, og Odense er i stand til at finansiere sine egne investeringer. 

Med andre ord har vi i Odense et sundt økonomisk fundament, hvor vi holder målsætningerne, og hvor der fortsat er plads til at udvikle Odense som en moderne storby, hvor vi kan holde fokus på både vækst, velfærd og beskæftigelse.

- Peter Rahbæk Juel


Borgmesterforvaltningen