Spring til indhold

Effektregnskab 2017

Med de otte Odensemål har Odense Byråd klart formuleret, hvilke effekter der skal skabes for byens borgere og virksomheder i de kommende år. I effektregnskabet præsenteres udviklingen i de politiske effektmål og de tilhørende indikatorer mellem det pågældende år og året før. .

Effektregnskabet for 2017 viser en ønskværdig udvikling på syv af de otte Odensemål i 2017, og for målet vedrørende børn og unges læring ligger årets resultat igen markant over byrådets ambitionsniveau. For både børn og unges læring og antal private arbejdspladser har fremgangen taget fart, og udviklingen fra 2016 til 2017 overgår således udviklingen fra 2015 til 2016. Væksten i beskatningsgrundlaget pr. indbygger er mindre end i Effektregnskab 2016, mens udviklingen i de resterende Odensemål er stabil. Målet om Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber har ikke rykket sig, og er derfor på niveau med året før. 

Når det gælder væksten i Odense, viser effektregnskabet for 2017, at antallet af private arbejdspladser er steget med 1.996 i 2016, således at der nu er 63.597 private arbejdspladser mod 61.601 private arbejdspladser i 2015. Ifølge det foreløbige tal for 2017 voksede antallet af private arbejdspladser i de første tre kvartaler af 2017 med 1.216. Holder det foreløbige tal for 2017, betyder det, at målsætningen om 10.000 flere private arbejdspladser i 2020 er halvvejs indfriet. Ligeledes fortsætter antallet af indbyggere og borgernes indkomst med at stige. 
 
Beskæftigelsen er steget i 2017 og er i perioden 2014-2017 vokset med 5.000 personer. Denne udvikling har givet et fald i ledigheden, dog ikke i samme omfang som stigningen i beskæftigelsen. Dette skyldes, at Odense har en voksende befolkning og arbejdsstyrke. Der vil i de kommende år fortsat være stort fokus på at få flere odenseanske borgere i job og uddannelse, således at de kan klare sig selv og bidrage til vores fælles velfærd. 
 
I 2017 har Odense Kommune oplevet en markant øget positiv synlighed i omverdenen målt på omtalen af Odense i de nationale medier. Forskellen fra 2016 skyldes, at der både har været færre negative omtaler af Odense, særligt når det gælder kriminalitet, og at der har været flere positive omtaler vedrørende især kultur samt erhverv, investeringer og arbejdspladser. Konkret kan fremhæves udviklingen og væksten i Odenses internationale robotklynge samt planerne om at etablere en stor produktion af medicinsk cannabis i den nordlige del af Odense. 
 
Ligeledes har en række store events i 2017 som fx Tinderbox og Odense Film Festival sammen med vores nye esportssatsning Odincon leveret en positiv synlighed til Odense samt skabt ekstra omsætning i byen.  
 
Den positive udvikling kommer også til udtryk i den fysiske transformation af Odense, hvor blandt andet byggeriet af en ny letbane vil få betydning for odenseanernes liv og mobilitet i mange år fremover samt bidrage til at gøre Odense mere bæredygtig. I 2017 har vi også indviet Borgernes Hus – et hus, som blandt andet vil få betydning for kultur- og fritidslivet i Odense, det vil skabe en ramme for nuværende og nye fællesskaber, og det vil for mange borgere være en indgang til Odense Kommune.
 
På velfærdsområdet kan odenseanerne glæde sig over, at det politiske fokus på børn og unges læring også i 2017 har givet gode resultater: Andelen af elever med høje karakterer fortsætter med at stige og andelen med lave karakterer fortsætter med at falde. Her har de skabte effekter overgået de politiske ambitioner. Ligeledes har Odense Kommune bidraget til at gøre flere ældre og handicappede selvhjulpne og dermed øget deres livskvalitet. Det er også et sundhedstegn, at flere borgere er blevet sunde og trives, og at en stor andel af odenseanerne føler sig som deltagere i betydningsfulde fællesskaber.  
 

 

Læs hele effektregnskabet for 2017 her.

Borgmesterforvaltningen