Spring til indhold

2017 blev et godt år for Odense

Der blev taget hul på 2017 med nyheden om, at en af verdens mest kendte teknologi-giganter, Facebook, valgte at slå sig ned i Odense med datahaller og administrationsbygninger på ca 56.500 m2. Herudover fortsatte udviklingen med vækst i antallet af private arbejdspladser og mange store investeringer i nye boligområder. I årets sidste halvdel begyndte ledigheden måned for måned at falde, og endelig blev der plads til et velfærdsløft for både børn og ældre.

Odense lykkedes med at fortsætte den positive udvikling med strategiske mål for bosætningen i 2017. Ved udgangen af 2017 havde Odense Kommune 202.348 indbyggere, og dermed fortsatte den positive befolkningsudvikling fra 2016, hvor Odense rundede 200.000 indbyggere. Heraf er 29.880 studerende i byen.
 
Væksten i antallet af borgere i Odense blev afspejlet i væksten af investeringer. Således blev historisk store investeringer i både virksomhedsetableringer og nye boligbyggerier annonceret. De samlede investeringer i blandt andet infrastruktur og nye boliger steg fra 40 mia. i 2016 til 44 mia. kr. i den samlede periode 2012-2022. Den udvikling forventes at fortsætte i både 2018 og de kommende år.
 
Faldende ledighed 
I 2017 lykkedes det endelig at knække ledighedskurven. Fra toppen i juli på 6,4 pct. begyndte ledigheden at falde måned for måned til et niveau på 5,5 pct. i december. Odense gik samtidig fra en andenplads over danske kommuner med højeste ledighed til en syvendeplads.
 
Den gennemsnitlige ledighedsprocent for hele landet var ved årets udgang på 4,2 pct., og dermed var Odense stadig et stykke fra målet. Udviklingen gik dog med sikre skridt i den rigtige retning.
 
På beskæftigelsesområdet blev der besluttet en stor omlægning fra aktivering til flere jobrettede samtaler samt en langt mere virksomhedsrettet indsats. Odense Byråd vedtog på den baggrund at bevilge midler til ambitiøse investeringsprojekter. For det første skal de sikre en tidlig og intensiveret indsats med jobrettede samtaler over for ledige, der har været uden arbejde i kort tid (5-26 uger) og dermed modvirke, at ledigheden bider sig fast som et permanent problem. For det andet skal det koble de ledige med det stigende antal ubesatte stillinger i den private sektor - med andre ord en håndholdt kobling mellem det, som virksomheder efterspørger og de kompetencer, som de ledige har.
 
Styrket velfærd
På velfærdsområdet blev der efter en årrække med besparelser plads til fornyede investeringer med flere midler til både børnene og ældre.
 
På børn og unge området blev der investeret mere end 63 mio. kr. i højere kvalitet i dagtilbud og på byens skoler. De ekstra midler betød, at der vil blive ansat flere dagplejepædagoger, som skal udvikle dagplejernes samlede faglighed, og at 200 af Odense Kommunes dagplejere vil blive efteruddannet. I skolerne blev der mulighed for flere indkøb af computere og tablets og en styrket indsats over for børn, der har brug for en hjælpende hånd med læring og sociale færdigheder.
 
I 2017 blev der ligeledes investeret mere end 21 mio. kr. i ældreplejen og kommunens udekørende hjemmeplejegrupper. Pengene blev øremærket til op mod 50 nye social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og pædagoger.
 
En positiv byudvikling
I 2017 fortsatte den positive byudvikling. På havnen blev byggeriaktiviteten styrket, og havnebadet tog imod tusinder af besøgende. City Campus-området er velfungerende, Erhvervsakademiet Lillebælt er faldet godt til i de gamle Wittenborg-lokaler sammen med VUC og HF’s nye domicil i Seebladsgade. Med åbning af det nye street food-marked i Storms Pakhus emmer det gamle og bynære erhvervsområde mellem banen og havnen i dag af liv, og hvor mere end 7.000 studerende har deres daglige gang.
 
I det store område ved Thomas B. Thriges Gade begyndte byggeriet for alvor at tage form i 2017, og nu kan man se omridset af den store, nye bydel midt i Odense. Det blev tydeligt med åbning af ODEON - byens nye musik- og kulturhus - under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen i april. Herudover blev de første forberedelser til det nye eventyrhus i Lotzes Have taget.
 
På samme måde fortsatte udbygning og udviklingen af Cortex-parken ved Syddansk Universitet mellem Campusvej og Niels Bohrs Allé med flere nye og store byggerier.
 
Robotklyngen blev forgyldt - og endnu større 
Den fynske robotklynge opnåede det EU-certificerede Gold Label - den højeste anerkendelse, klyngeorganisationer kan få. Med guld-certifikatet rykkede Odense Robotics officielt ind i den internationale superliga. En status, der styrker virksomhederne i tiltrækning af udviklingsmidler, arbejdskraft, samarbejdspartnere og kunder. I 2017 rundede robotbranchen i Odense 3.000 medarbejdere og mere end 100 virksomheder. Robot- og automationsbranchen på Fyn forventer, at antallet af medarbejdere vil vokse kraftigt de kommende år. Frem mod 2020 skal op mod 2.000 nye stillinger besættes. 
 
Dronerne kommer til Fyn
I 2017 blev det offentliggjort, at UAS (Danmark Dronecenter) åbner i lufthavnen i Beldringe. Som noget nyt kan centret tilbyde et dedikeret luftrum til test af droner samt laboratorier umiddelbart ved siden af. Det skal være med til at sikre de bedste vækstbetingelser for droneindustrien i Danmark - og på Fyn. 
 
Odense Kommune har siden 2013 investeret i oprettelsen af et testcenter for droner i netop HCA Airport samt drevet den nationale droneklynge, UAS Denmark, der i dag tæller 150 store og små organisationer. Ambitionen er, at det nationale testcenter bliver startskuddet til en egentlig drone-industri i Odense og på Fyn.
 
Odense er blevet en event-by
2017 blev igen et godt event-år for Odense til glæde for både de mange besøgende udefra og for byens mange butikker, restauranter og hoteller. Mere end 343.000 unikke daggæster besøgte Odense til de i alt 12 events, som Odense Kommune gav tilskud til eller sponsorerede via vækstmidlerne. 
 
De mange events tilbyder oplevelser inden for en lang række områder. Blandt andet samles nogle af verdens førende forretningstænkere i Odense til Thinkers50 for at sætte en ny dagsorden for europæisk erhvervsliv. I 2017 mødtes også verdenseliten til finalerne i verdens største turnering i Counter Strike.
 
De mange besøgende og overnattende gæster i forbindelse med events i Odense har genereret en omsætning på ca. 69 mio. kr. i 2017. 
 

Borgmesterforvaltningen