Spring til indhold

Trivsel, arbejdsglæde og stolthed

Odense Kommune er en stor organisation med ca. 13.500 medarbejdere, som arbejder inden for mange forskellige fag og med meget forskelligartede opgaver. De har dog det til fælles, at de hver dag udfører deres kerneopgave til glæde og gavn for borgerne. De har også Odense Kommunes værdier og strategiske afsæt til fælles - herunder den nye personalepolitik, som blev vedtaget af Byrådet i 2017.

Prioriterede og målrettede indsatser
I 2017 blev der efter Byrådets ønske igangsat en række initiativer med henblik på at fremme trivsel, arbejdsglæde og stolthed. Et af initiativerne er at bruge ressourcerne på de arbejdspladser, hvor udfordringerne er størst i forhold til trivsel, arbejdsglæde, sygefravær mm. Medarbejderne er organisationens fundament, og der er en tæt sammenhæng mellem god medarbejdertrivsel og effektfuld løsning af kerneopgaven.


Fald i sygefraværet
For første gang siden 2013 er der et væsentligt fald i sygefraværet. Faldet skyldes primært et fald i det lange sygefravær. Det gennemsnitlige sygefravær var på 12 dage i 2017, hvilket er et fald på 1 dag i forhold til 2016, hvor sygefraværet var 13 dage. Det politiske måltal for sygefraværet i Odense Kommune blev dog ikke indfriet i 2017. 


Færre elever men flere studiejobs og praktikker

Antallet af elever er faldet fra 595 i 2016 til 479 i 2017. Faldet skyldes primært en ny uddannelsesreform på SOSU-området. Først i 2020 vil vi opleve det fulde antal elever som følge af den nye reform.
Der er en positiv udvikling i antallet af studiejobs og praktikker. I 2017 var der 162 studiejobs og praktikker i Odense Kommune mod 138 i 2016. Målet er i de kommende år at have godt 200 studierelevante jobs i Odense Kommune og i selskaber, som der er indgået administrationsaftaler med.

 

Fortsat fokus på social kapital
I Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi 2014-2017 er der et mål om, at alle forvaltninger på forvaltningsniveau har et gennemsnit på minimum 65 point på ”Samlet social kapital” i trivselsundersøgelsen. Målsætningen er i 2017 opfyldt i fire ud af fem forvaltninger. Med Arbejdsmiljøstrategi 2018-2020 er ambitionsniveauet blevet hævet, idet målet nu er, at alle arbejdspladser skal opnå et gennemsnit på minimum 65 point på ”Samlet social kapital”.

Du kan læse hele organisationsregnskabet for 2017 her.

 

Borgmesterforvaltningen