Spring til indhold

Årsberetning 2021

2021 blev endnu et år i Coronaens skygge. Men det blev også et år, der bød på mange positive ting. Vaccinerne blev for alvor blev rullet ud. Markant flere kom i arbejde. Bymidten blev bundet sammen. Odense Kommune leverede et solidt regnskab. Der var høj trivsel blandt medarbejderne. Og vi fik styrket ældre- og handicapområdet.

Borgmester Peter Rahbæk Juel

Vi ser endnu engang tilbage på et år, som startede i Coronaens tegn. Nedlukninger, nye virusvarianter og aflyste festivaler prægede starten af 2021. Heldigvis blev det også året, hvor vaccinerne for alvor kom i spil.

 

Bymidten bundet sammen igen

Dét gav et efterår og en vinter, som var præget af ny optimisme og fremgang. En fremgang som kunne spores helt ud i byens fysiske udtryk. For efter årevis med byggeri og en splittet bymidte, så blev Odenses bymidte endelig bundet sammen igen. Det blev den, med en fantastisk ny plads - som odenseanerne allerede har taget til sig.

Nyt byråd

Og så var 2021 selvfølgelig også året, hvor der blev valgt et nyt byråd. Et byråd, som skal være med til at videreføre de høje ambitioner og byens stærke udvikling.

Årsberetningen

Selve årsberetningen består af tre dele: ét afsnit om vores effektmål, ét om kommunens økonomi og ét om Odense Kommune som organisation.

Odensemålene

Hvis vi starter med Odensemålene, så afspejler de vores politiske ambitioner for byen. Overordnet viser effektregnskabet for Odensemålene nogle rigtigt positive tendenser. Det går fremad for størstedelen af byrådets ti odensemål. Der er bl.a. kommet flere odenseanere i job, der er skabt rekord-mange private arbejdspladser, turisterne er igen begyndt at vende tilbage til Odense og der er færre relativt fattige i Odense.

Stærkt økonomisk resultat

Ser vi på det økonomiske regnskab for Odense Kommune, så står vi med et stærkt resultat, til trods for, at 2021 igen har været et år præget af Corona. En af årsagerne er, at ledigheden har udviklet sig mere gunstigt end forventet. Det betyder, at alene på beskæftigelsesområdet bliver der lagt 179 millioner kroner i kassen ved regnskabsafslutningen.

Det er en fantastisk udvikling, som understreger styrken i vores målrettede og langsigtede beskæftigelsesarbejde. Et arbejde, vi skal holde fast i, så vi kan komme det sidste stykke helt ned mod landsgennemsnittet for ledighed.

Ser vi på udvalgenes resultat, så kommer alle udvalg generelt ud med et positivt regnskabsresultat, hvilket kan tilskrives den gode og påpasselige økonomistyring i forvaltningerne. Samlet set giver regnskabsresultat en kasseforbedring på 161 millioner kroner. Der er med andre ord skabt et solidt fundament for den fortsatte udvikling af byen - et fundament, som også giver mulighed og rum for prioriteringer når budget 2023 skal lægges.

Høj medarbejdertrivsel - trods Corona

For organisationen har 2021 været endnu et år i skyggen af Corona. Særligt har vi set det på sygefraværet i velfærdsforvaltningerne - som har givet udfordringer og presset tempoet i vejret. Heldigvis ser vi dog også tilbage på et år, hvor medarbejdertrivslen igen var høj. Det er naturligvis en gennemsnitsbetragtning. Nogle faggrupper har oplevet forbedret trivsel – andre har desværre oplevet det modsatte.

Alt i alt giver det os et godt udgangspunkt for, at vi kan løse vores vigtige opgaver og det er forudsætning for, at vi kan stå imod udfordringer udefra – eksempelvis en pandemi, der ændrer spillereglerne markant. Derfor fortsætter det store fokus på udvikling også, på tværs af organisationen.

Styrket ældre- og handicapområde

Vi kan også glæde os over, at der i 2021 er kommet endnu flere elever ind ad døren, blandt andet på SOSU-området. Og for nyligt har mere end 200 ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen sagt ja til at arbejde flere timer. Det betyder flere ressourcer på arbejdspladserne og flere kendte ansigter for byens ældre. Dét har en enorm værdi.

Mit punktum for 2021 vil jeg gerne sætte ved at rette en tak til både medarbejdere og det gamle byråd. Tak for jeres store og dedikerede arbejde i 2021, som igen bød på svære betingelser som værnemidler og hjemmearbejdspladser.

Det nye byråd tager nu stafetten op og sammen med medarbejderne og vil fortsætte udviklingen mod et grønnere, rigere, tryggere og bedre Odense.

Borgmesterforvaltningen