Spring til indhold

Organisation

Ledelse, trivsel og fremtidens velfærdsmedarbejdere

For Odense Kommunes godt 14.000 medarbejdere blev 2021 endnu et år præget af pandemien. Det stillede krav til planlægning og omstillingsparathed, og det har udfordret sygefraværet i hele kommunen. Men trods Corona har organisationens mange ledere og medarbejdere hver dag løst kerneopgaven på bedst mulig vis. Corona stoppede heller ikke de mange tiltag, der udvikler og ruster organisationen, så vi også i fremtiden kan løse vores kerneopgave med høj kvalitet og effekt for borgerne.

Læs historier fra arbejdspladserne, og følg med i udviklingen af data for organisationen ved at klikke her for at åbne Organisationsregnskab 2021.

 

Ledelseskvalitet og arbejdsmiljø

I året, der er gået, har alle forvaltninger gennemført talrige indsatser, der skal forbedre ledelseskvalitet, arbejdsmiljø og trivsel i løsning af kerneopgaven. Og reducere sygefraværet.
Der har været større efterspørgsel fra arbejdspladserne på målrettede og skræddersyede indsatser. Indsatserne er fortsat forankrede i ledelsesstrengen i et tæt samarbejde med MED-strengen.

Flere velfærdsmedarbejdere

Opgaven med at rekruttere og fastholde fremtidens velfærdsmedarbejdere er fortsat en stor udfordring, som Odense Kommune deler med resten af landets kommuner.

I budgetforliget Vilje til velfærd 2020 var afsat midler til at tiltrække og fastholde velfærdsmedarbejdere de kommende år. På tværs af forvaltningerne arbejder organisationen med at løse den opgave, blandt andet gennem projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder”, som rekrutterer ledige til uddannelsen som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

I regi af Trepartssamarbejdet, som er et tæt samarbejde mellem kommunen, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer, sættes også initiativer i gang for at rekruttere fremtidens velfærdsmedarbejdere.

Borgmesterforvaltningen