Spring til indhold

Strategisk status

I Odense fortsatte den positive udvikling med flere indbyggere. Ved udgangen af 2021 boede der således 205.509 borgere i Odense Kommune. Det er en stigning på 469 personer i forhold til året før.

Strategisk status 2021

I Odense fortsatte den positive udvikling med flere indbyggere. Ved udgangen af 2021 boede der således 205.509 borgere i Odense Kommune. Det er en stigning på 469 personer i forhold til året før.

Faldende ledighed

Den positive udvikling i ledighedstallet fra før Coronapandemien fortsatte igen i 2021. Fra et ledighedstal ved årets start på 5,4 pct. faldt antallet markant til 3,1 pct. ved årets udgang. Her hoppede Odense et par pladser ned ad listen og indtog en 12. plads i ledighedsstatistikken blandt landets kommuner. På landsplan var ledighedsprocenten i slutningen af 2021 på 2,5 pct.

Velfærdens Fundament

Odense Byråd har besluttet at indgå aftalen 'Velfærdsplan 2030: Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd'. Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 mia. kr. til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Det er den største enkeltstående anlægsinvestering i velfærden nogensinde i Odense Kommune.

Pengene skal gå til renoveringer, forbedringer og modernisering af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre, plejeboliger og handicaptilbud. Aftalen skal også sikre finansiering til at skabe mere attraktive rammer for idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter og udvikle mulighederne for det aktive seniorliv.

Som en del af aftalen skal byens borgere i højere grad inddrages i, hvordan velfærden tilrettelægges i Odense - sammen med politikerne. Folkeskolerne har været omdrejningspunkt, når byens lokalområder involveres i den lokale velfærd. En gennemgående demokratisk velfærdssamtale i Odenses mange stærke lokalområder skal sikre tættere bånd mellem borgernes velfærdsønsker og de politiske beslutninger. I 2021 blev der således indgået lokale aftaler i: Højme-Dyrup, Korup, Ubberud, Dalum, Næsby, Sanderum, Bolbro, Næsbyhoved-Broby og Allesø

Nye virksomheder og arbejdspladser til byen

Covid-19 satte endnu engang en begrænsning på internationale konferencer og aktiviteter. Alligevel lykkedes det at tiltrække 10 nye virksomheder, som tilsammen skabte 110 nye arbejdspladser.

Der blev afholdt både Odense Investor Summit og Cannabis Investor Summit, hvor Odense Kommune kobler robotiværksættere med danske og internationale investorer. I 2021 blev der på den måde rejst 90 mio. kr. i kapital til iværksættere.

Invest in Odense arbejder målrettet for at indfri ambitionerne omkring Verdens bedste robotby. Men Odense har flere strenge at spille på, og byen er også blevet en spændende og ambitiøs iværksætterby. Odense Kommune har sammen med Erhvervshus Fyn og private aktører startet projektet PreFlight, hvor ambitiøse iværksættere bliver klædt på til at rejse kapital og skalere deres forretning internationalt.

Et godt år for turismen i Odense

Målt på antal overnatninger blev sommeren og efteråret 2021 den bedste turisme-sæson nogensinde i Odense. Sammenholdt med 2019, som er det sidste år uden Covid-19, oplevede Odense en vækst på 4,9 % i antal overnatninger. Året som helhed var dog i høj grad præget af Covid-19 med en nedgang i overnatninger på i alt -18,1 %. En lignende nedgang ses i landets øvrige store byer.

2021 blev også året, hvor byen endelig kunne opleve det nye H.C. Andersen Hus tegnet af den japanske arkitekt Kengo Kuma. Museet vil i årene, der kommer, blive et nyt centrum i byen med dets imponerede haveanlæg og med dets internationale tiltrækningskraft, kunne bidrage markant til en fremtidig vækst i turismen til glæde for byen og hele Fyn.

Et hårdt presset event-marked

Identitetsskabende events, såsom Odense Sommerrevy, H.C. Andersen Festivals, Generator og Tinderbox er alle med til at gøre Odense til en unik og attraktiv by at bo i og ikke mindst besøge. På trods af fortsatte restriktioner på forsamlinger i 2021, valgte otte af dé events, som modtager vækstmidler, at afvikle over sommeren. Det var til stor glæde for odenseanerne, der i høj grad efterspurgte muligheder for oplevelser og fællesskab. Tilsammen tiltræk de otte events 145.600 dagsgæster, der bidrog med en ekstraomsætning på 32,3 mio. kr. til byens virksomheder.

Borgmesterforvaltningen