Spring til indhold

Økonomisk regnskab

Odense Kommunes samlede økonomiske regnskab for 2021 viser et særdeles positivt resultat.

I 2021 havde Odense Kommune indtægter for 13,9 mia. kr. De fordeler sig med 9,2 mia. kr. fra skatteindtægter, 4,6 mia. kr. fra tilskud og udligning og 56,6 mio. kr. fra renter.

Odense har i 2021 brugt 13,1 mia. kr. på driftsudgifter, som dækker alle udgifter til den daglige drift og ydelser generelt

Sammenholdes indtægter og driftsudgifter, giver det et samlet overskud på resultat af ordinær drift (indtægter fratrukket driftsudgifter) på 800,3 mio. kr., hvilket er 193,5 mio. kr. større end hvad der var budgetteret.

Odense har budgetteret med anlægsudgifter på 43,1 mio. kr. i 2021, men har haft anlægsindtægter på 26,9 mio. kr. Forbedringen af resultatet på 70 mio. kr. skyldes salg af p-kælder.

Se måltal for Odense Kommunes økonomi med regnskab 2021

Mio. kr. Målsætning Regnskab 2020  Korrigeret Budget 2021 Regnskab 2021 Afvigelse
Resultat af ordinær drift Min. 300 mio. kr.  717 607 800 193
Skattefinansieret resultat Min. 200 mio. kr. under hensyn til opsparing  516 564 827 263
Skattefinansieret gæld Faldende i perioden 1.504 1.463 1.463 0
Kassebeholdning ultimo Min 0 mio. kr. i 2021  1.297 1.601 1.867 266

 

Læs mere i Odense Kommunes samlede Økonomiske regnskab for 2021 og se specifikke regnskabsopgørelser i oversigtshæftet.

 

Borgmesterforvaltningen