Spring til indhold

Årsberetning 2014

2014 blev et godt år for Odense. Vi fik taget store skridt i udviklingen af vores by, og de store investorer viste stigende interesse i vores by. Det betyder, at der over en 10-årig periode vil der blive investeret 32 mia. kr. i byens udvikling. .

 

Samtidig var 2014 året, hvor vi første gang satte 100 mio. kr. ekstra af til at styrke mulighederne for at skabe vækst og job.

Odense Kommune har igen præsteret et solidt regnskab, der vidner om stabilitet og virkningen af en ansvarlig økonomisk kurs. Resultatet skyldes ikke mindst, at vi er dygtige til at bruge ressourcerne målrettet, der hvor de gør mest gavn for borgerne og byen. Her har medarbejderne på tværs af forvaltninger ydet en kæmpe indsats for at omstille sig til nye tider og nye metoder.

Det er glædeligt at se, at flere Odenseanere i 2014 kom i arbejde og uddannelse. Det er også positivt, at vi får flere private arbejdspladser til Odense, og at færre af vores medborgere er afhængige af overførselsindkomster.

Udviklingen er sat i gang, og nu skal vi fastholde og forstærke den i årene, der kommer.

På samme måde er flere ældre og handicappede blevet mere selvhjulpne det forgangne år. Vores arbejde med at forandre vores velfærd - målrette vores velfærd endnu bedre til den enkelte odenseaner har fortsat høj prioritet.

Det viste sig også på et helt andet område – nemlig ved vores forsøg med borgerbudgettering, hvor beboerne i Bolbro og Dalum selv fordelte en pulje penge til de formål, som de ønskede. Forsøget var en succes, og i 2015 har vi fordoblet beløbet fra 100.000 per bydel til 200.000.

Samlet set blev 2014 et år, som giver anledning til forsigtig optimisme. Vi har flyttet os i den rigtige retning, selvom vores udgangspunkt har været svært oven på den krise, der ramte Odense ekstra hårdt.

I vores omverden er der en gryende erkendelse af, at der sker noget i Odense, og det vil være min påstand, at vi odenseanere også selv er begyndt at skyde brystet lidt mere frem.

Men vi er langt fra i mål. Vi skal fastholde den ansvarlige økonomisk kurs, hvor vi til stadighed udvikler vores velfærd, så vi får endnu mere for pengene. Vi skal have flere i arbejde og leve op til byrådets mål om, at ledigheden falder hurtigere i Odense end på landsplan. Og vi skal fortsat investere i at skabe vækst og arbejdspladser.

Anker Boye

Borgmesterforvaltningen