Spring til indhold

Odense holder kursen på transformationen

2014 blev året, hvor Odense for alvor fik fart i sin transformation med en række vigtige projekter og store events, som fik placeret Odense solidt på landkortet.

Kraner og byggesjak blev en del af det daglige bybillede i Odense i 2014, hvor den fysiske transformation af byen for alvor tog fart. Forudsætningen for de kommende års udvikling blev lagt med indvielsen af Odins Bro i juni 2014, der betød at Odense fik en egentlig komplet ringvej rundt om byen. Herefter gik omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til en ny attraktiv og sammenhængende bydel i gang. Spaden gik herudover i jorden blandt andet ved Byens Bro, Odeon og en ny forskerpark i campusområdet.

Samtidig skete der en yderligere tilvækst i 2014 på ca. 8 milliarder kroner i investeringsporteføljen for perioden 2012-2022, der dermed voksede til ca. 32 mia. kr. Det skyldes blandt andet, at der blev tilføjet projekter som Odenses offentlige slagterhuse, Promenadebyens blok 4 og 5, opførsel af ungdomsboliger, renovering af almene boliger, Vesterport-projektet og havnebadet. Heraf er ca. 25,5 mia. kr. allerede finansieret. Private investorer tegner sig for ca. 8,1 mia. kr., mens stat og region skyder ca. 12,2 mia. kr. i udviklingen og Odense Kommune selv bidrager med ca. 5,2 mia. kr.

Her kan du se, hvordan private og offentlige investorer fælles sikrer byens udvikling.

Investeringerne forventes at skabe op imod 38.000 nye årsværk i byggeperioden, og når byggerierne er færdige, vil der ifølge konsulentvirksomheden Oxford Research være skabt ca. 10.000 varige jobs. Byudviklingsprojekterne skal være med til at forberede Odense til den befolkningstilvækst, som samtidig forventes at ske i Odense, og hvor Odense allerede i slutningen af 2016 forventes at runde 200.000 indbyggere.

Se alle byudviklingstiltag i 2014 her.

Flere eventdage i 2014

Samtidig var i alt 47 eventdage med til at fylde Odenses byrum med liv i 2014, som led i Odenses vækstplaner. Sammenlignet med 2013 var der tale om en stigning på i alt 6 eventdage, der var med til at trække mennesker og opmærksomhed til Odense. Samtidig fik Odense forhandlet en række arrangementer på plads, der kommer til at løbe af stablen i de kommende år, herunder Tinderbox Festival, Sting&Simon, EAL 48 Timer og Odense Sommerrevy. Derudover gentager Odense også den New Nordic Welfare-konference, som blev afholdt i byen i 2014, og som var med til at stille skarpt på Odenses nytænkning inden for velfærdsområdet. I 2015 bliver konferencen del af en hel konferenceuge med sundhedsteknologi og innovation som omdrejningspunkt. Dermed er der lagt op til et fortsat højt aktivitetsniveau de kommende år. 

Odenseanerne var i høj grad selv med til at sætte deres by på landkortet i 2014 ikke mindst på de sociale medier, hvor der mere flittigt blev brugt hashtags som #odenseerawesome, #mitodense, og #nyodense.
De blev brugt at både privatpersoner, offentlige personer og virksomheder.

Se hvilke events der var i løbet af 2014 her.

Stærk forankring i lokalsamfundet
Odense tog netop et vigtigt skridt mod at sikre mere lokalt ejerskab med vedtagelsen af Civilsamfundsstrategien i 2014. Det skal bane vej for, at flere Odenseanere oplever sig som deltagere i betydningsfulde fællesskaber.

En helt konkret eksempel på arbejdet med mere borgerinddragelse i 2014 var forsøgene med borgerstyret budgettering i de to bydele Dalum og Bolbro, der er udnævnt til såkaldte Velfærdseksperimentarier. De to bydele skulle hver især prioritere 100.000 kroner til lokale udviklingstiltag. I Bolbro besluttede borgerne at bruge pengene til at opføre en bevægelsespark, mens borgerne i Dalum blandt andet brugte pengene på en bålhytte og en skaterbænk. Erfaringerne er så gode, at forsøget gentages i de to bydele i 2015 med en fordobling af budgettet.At Odense er med i front, når det kommer til nytænkning af samspillet mellem borgere, foreninger, frivillige, organisationer og private virksomheder, blev understreget af, Odense Kommune og Syddansk Universitet i 2014 indgik en samarbejdsaftale om et projekt, der skal undersøge samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor. Forskningsprojektet skal desuden være med til at dokumentere effekterne af civilsamfundsstrategien gennem kortlægninger i 2015 og 2017.

 

Borgmesterforvaltningen