Spring til indhold

Odense Kommune leverer økonomi i balance

Odenses økonomiske regnskab for 2014 viser, at der er balance mellem indtægter og omkostninger til trods for en svær økonomisk baggrund.

Odense Kommunes indtægter var i 2014 i alt 11.548,6 mio. kr. Heraf 7.573,5 mio. kr. fra skatteindtægter og 3.954,6 mio. kr. kom fra tilskud og udligning. Kommunen brugte samtidig i alt 10.958,1 mio. kr. på drift i 2014, og Odense overholdt dermed sin andel af den kommunale serviceudgiftsramme.

Resultat af ordinær drift blev et overskud på 590,5 mio. kr., hvilket var i niveau med det forventede. Det betød, at Odense Kommune, som budgetteret, var i stand til at finansiere investeringer (anlægsudgifter) i vækst, udvikling af ny velfærd og byudvikling. Anlægsudgifterne beløb sig samlet set til 625,3 mio. kr. i 2014.

Dermed endte det skattefinansierede resultat for året på -34,8 mio. kr. Korrigeret for frigivelse af deponerede midler var der dog imidlertid tale om et overskud på 130,8 mio. kr. Samtidig fortsatte Odense Kommune i 2014 med at nedbringe sin gæld, således at den ved udgangen af året udgjorde i alt 1.027,8 mio. kr. Dermed er gælden siden 2010 nedbragt med ca. 100 mio. kr.

Årsresultatet betød samtidig, at Odense Kommunes kassebeholdning ved udgangen af året var vokset med 58,6 mio. kr. til 495,2 mio. kr. Dermed levede Odense Kommune op til de opstillede målsætninger på sine fire økonomiske nøgletal.

Regnskabsresultatet må således samlet set karakteriseres som meget tilfredsstillende og vidner om god økonomistyring helt ud i de enkelte afdelinger og institutioner.

Økonomiske nøgletal

Borgmesterforvaltningen