Spring til indhold

Forord

Odense kommunes regnskab for 2014 er nu aflagt, behandlet og godkendt af Byrådet den
15. april 2015. Regnskabet er herefter overdraget til revisionens behandling.

 

Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i 2014. Der gøres status i form af årets resultat og kommunens økonomiske stilling.

 

Odense har også i 2014 været udfordret af den økonomiske situation og har på den baggrund skullet arbejde med at omdanne og tilpasse velfærden til den økonomiske virkelighed. Med etableringen af Odense&Co i 2014 er der sat fokus på at igangsætte vækstfremmende initiativer, som skal være med til at fremtidssikre velfærden og give Odense et skub i den rigtige retning.

 

Regnskabsresultatet udviser på den baggrund et meget tilfredsstillende resultat, som vidner om god økonomistyring helt ud i de enkelte afdelinger og institutioner. Der er igangsat et arbejde med at transformere Odense til gavn for fælleskabet og velfærden. Odense skulle gerne i de kommende år kunne høste gevinsten af den transformation og investering.

 

Med disse ord vil jeg sige tak til både medarbejdere og politikere for deres indsats i 2014 og samtidig ønske læseren god læselyst.

 

Odense, den 15. april 2015.

 

Anker Boye

Borgmester

Borgmesterforvaltningen