Spring til indhold

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse - Udgiftsregnskab


Den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse indeholder ikke afskrivninger.

Resultatopgørelse - Omkostningsregnskab

Den omkostningsbaserede resultatopgørelse indeholder afskrivninger, pensionshensættelser til tjenestemænd, feriepengehensættelser samt forpligtelse til arbejdsskadeerstatninger samt tab og fortjeneste ved salg af anlægsaktiver, men indeholder ikke anlægsudgifter.

I bilag 2 vises forskellen mellem Regnskabsopgørelsen samt Resultatopgørelsen.

Se resultatopgørelsen her Se resultatopgørelsen her Se omkostningsregnskabet her Se Udgiftsregnskabet her

Borgmesterforvaltningen