Spring til indhold

Likviditet og gældspleje

Borgmesterforvaltningen giver i henhold til Odense Kommunes Økonomiske Strategi 2 gange årligt en afrapportering for Odense Kommunes likvide aktiver og låneportefølje.

Overordnet betragtninger likviditet og gældspleje 2014
I forbindelse med den seneste afrapportering i budgetforslaget for 2015 i efteråret 2014, blev der udtrykt forventning om, at kommunens nettorenter for 2014 samlet set ville blive realiseret lidt over eller på niveau med det korrigerede budget for 2014.

Forventningerne er blevet indfriet, idet nettoresultatet af kommunens likviditet og gældspleje inkl. urealiseret kursgevinst på 23,1 mio. kr. udviser en merindtægt på 20,6 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget for 2014.

Læs mere om likviditet og gældspleje 

Borgmesterforvaltningen