Spring til indhold

Budgetforudsætninger

 .

Den 19. september 2013 blev der indgået forlig om Odense Kommunes Budget for 2014 -2017. Overskriften på forliget var ”Vækst til gavn for fællesskabet” og partierne bag forliget var Socialdemokraterne, Det konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Budgettet for 2014 tager afsæt i byrådets arbejde med at omdanne og tilpasse velfærden i Odense Kommune, så den står mål med den økonomiske virkelighed. Odense Kommune skal transformeres fra at være en klassisk udbyder af velfærdsydelser til i endnu højere grad at facilitere velfærd gennem brug af andre ressourcer.

 

Odense oplever netop nu en markant stigende befolkningstilvækst, som er større end nogensinde før. Syddansk Universitet i Odense oplever ligeledes et markant stigende antal studerende – det højeste nogensinde. Odense er med andre ord, befolkningsmæssigt, den vækstmotor for Fyn, den naturligt bør være. Det samme har desværre ikke gjort sig gældende økonomisk. Væksten er gået uden om Odense igennem længere tid. Hvor andre byer har rejst sig hurtigere og stærkere efter krisen med mere normal vækst til følge, ser Odense ikke ud til at kunne genfinde tidligere tiders styrke – til ulempe for hele øen.

 

Det har kostet jobs og velfærd. Det skal der laves om på. For at sikre fremtiden er Odense derfor under transformation og første skridt tages i budget 2014 med følgende to indsatser:

 

Erhvervs- og vækstpulje

Økonomiudvalget nedsatte i foråret 2013 Odense Business Task Force, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan Odense kunne genvinde væksten. Odense Business Task Force var en uafhængig enhed med deltagelse af lokale og nationale erhvervsfolk samt forskningskompetencer.

Odense Business Task Force baserer sine anbefalinger på fire præmisser. Odense skal:

  1. Investere 100 mio. kr. mere i vækstskabende initiativer
  2. Fokusere på få, men kraftfulde initiativer
  3. Skabe forpligtende vækstpartnerskaber
  4. Styrke den erhvervsrettede servicekultur og fokusere ressourcer

I Budget 2014 sættes der fokus og handling bag de fire i præmisser og der afsættes 100 mio. kr. om året i en erhvervs- og vækstpulje. Det skal skabe flere arbejdspladser og dermed sikre et langt større beløb til velfærd på længere sigt. Investeringen skal realiseres i stærke partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 

Investering i vores børn

Bedre uddannelse og opvækst er det bedste fundament for fremtidens velfærd. I Budget 2014 investeres der også i børnene. En god opvækst til Odenses børn skal sikres ved at prioritere folkeskolen og daginstitutionerne. På den måde får børnene en god opvækst og uddannelse og kan være med til at bygge Odenses fremtid og den langsigtede vækst. Der afsættes derfor i Budget 2014 20 mio. kr. årligt til en fokuseret indsats for de yngste og 10 mio. kr. i 2015 stigende til 20 mio. kr. årligt fra 2016 til folkeskoleområdet.

 

Tiltag i budgettet

 

Med dette budget tager Odense et stort skridt mod bedre velfærd gennem øget vækst. Vækst og jobs er grundlaget for velfærd. Der investeres derfor i vækst for at sikre fremtidens velfærd. Samtidig investeres der i Odenses børn og unge, så de også er med til at sikre den fremtidige vækst.

 

Budgettet i korte træk

 

Der investeres i budget 2014 i følgende områder:

  • 100 mio. kr. årligt til vækstfremmende initiativer med udgangspunkt i Odense Business Task Force anbefalinger
  • 40 mio. kr. årligt til fokuseret indsats for de yngste og folkeskoleområdet

Investeringen finansieres af følgende udvalgsfordelte effektiviseringer og igangsatte innovationsspor:

  • Sparsommelighed med mod
  • Nedbringelse af sygefravær
  • Tilretning af udgiftsniveau på ældreområdet
  • Innovationssporene - Vores bygninger, Sammenhængende velfærdsressourcer, Sundhed og forebyggelse og Sammenhængende børneliv

 

Borgmesterforvaltningen