Spring til indhold

Vi udvikler medarbejderne og fremmer trivsel for at skabe grobund for gode resultater

Ny Virkelighed – Ny Velfærd er blevet en integreret del af vores hverdag i Odense Kommune i 2014. Vi tænker anderledes, vi taler anderledes, og vi gør tingene anderledes.
.

Det afspejler sig i vores mange aktiviteter - både i de borgerrettede og i dem vi sætter i gang internt.

Vores arbejde kredser om byens borgere og virksomheder. Vi tager afsæt i deres liv og fokuserer på, hvordan vi kan understøtte den udvikling borgere og virksomheder er i, eller hvordan vi kan undgå at stå i vejen for en udvikling. Vi orienterer os mod civilsamfundet og bidrager til at skabe fællesskaber, der fremme udvikling og virkelyst.

Vi udvikler hver dag vores medarbejdere og arbejdspladser for at skabe grobund for gode resultater i arbejdet med de mange aktiviteter og tiltag, der er i gang hver dag i Odense Kommune. De mange understøttende aktiviteter kombineret med vores høje faglighed sætter os i stand til at arbejde professionelt med løsningen af vores kerneopgaver og skabe den værdi og effekt for borgeren, som vi har ambitioner om.

Borgmesterforvaltningen