Spring til indhold

Systematisk indsats for arbejdsmiljøet frigør ressourcer til kerneopgaven

Sunde og sikre rammer og et godt arbejdsmiljø for medarbejderen er afgørende for, at medarbejderne kan holde fokus på kerneopgaven. .

Medarbejderne i Odense Kommune skal føle sig trygge ved at gå på arbejde og opleve, at de kan udføre deres arbejde, uden at blive belastet fysisk som psykisk.

Arbejdspladserne er glade for at være arbejdsmiljøcertificeret, fordi arbejdsmiljøarbejdet systematiseres, og der tages hånd om de konkrete udfordringer. Dette fokus giver synlige resultater for både medarbejderne såvel som borgerne, da et sikkert og sundt arbejdsmiljø giver overskud til at medarbejderne kan koncentrere sig om kerneopgaven.

Eksempler på arbejdsmiljøindsatser:
Arbejdsmiljøcertificering af alle arbejdspladser

10.000 medarbejdere arbejder i dag på en certificeret arbejdsplads. I 2015-2017 forventes resten af arbejdspladserne, dvs. 4000 medarbejdere som udgangspunkt at være certificeret. I 2014 var det Handicap- og Psykiatrien, der fik store områder certificeret.

I 2014 modtog Odense Kommune færre påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet end de sidste par år. Ud af de 20 påbud, som Odense Kommune modtog i 2014, er halvdelen givet inden for det psykiske arbejdsmiljø. De få besøg fra Arbejdstilsynet har derimod givet mange grønne smileys. Dette er bl.a. et udtryk for, at arbejdsmiljøet i høj grad lever op til arbejdsmiljøloven, og at der er kommet øget fokus på at forbedre arbejdsmiljøet på kommunens arbejdspladser.

Stress skal forebygges, men også behandles
Odense Kommune prioriterer at sikre et godt arbejdsmiljø med trivsel og arbejdsglæde, men det psykiske arbejdsmiljø og trivslen er under pres og bliver udfordret af mange forandringer og omstruktureringer. Som medarbejder i kommunen har man derfor bl.a. mulighed for at få støtte til at håndtere arbejdsrelateret stress eller arbejdsrelaterede problemstillinger. I perioden 1. april 2014 til 31. december 2014 har 279 personer modtaget stressbehandling. Medarbejdere tilbydes også coachingsamtaler, hvor man får redskaber til at håndtere arbejdsrelaterede problemstillinger.

Medarbejderne holder igen med at anmelde vold og trusler
En del arbejdspladser har vedvarende svære udfordringer med udadreagerende borgere. Imidlertid opleves en underregistrering af antal krænkelser. Der er derfor flere tiltag i gang for at udvikle enkle og velfungerende systemer til registrering og forebyggelse af krænkende adfærd.

Sygefraværet faldt ikke så meget som planlagt

Odense Kommune vil være en attraktiv og ansvarlig arbejdsplads, som sikrer et godt arbejdsmiljø med et lavt sygefravær.  Derfor bliver der fortsat arbejdet målrettet på at sænke sygefraværet.

Sygefraværet faldt ikke som planlagt i 2014, dog er der sket en reduktion i sygefraværet i perioden fra 2011 til 2014 på 1 dag pr. medarbejder i gennemsnit. At sygefraværet ikke er faldet mere skyldes først og fremmest en stigning af sygefraværet i kommunes største forvaltning - Børn- og Ungeforvaltningen. I alle øvrige forvaltninger er sygefraværet faldet i 2014.

 

I 2014 har der været særligt fokus på tydelig ledelse på området, systematisk håndtering af sygefravær, opsøgende kontakt og forebyggende indsatser som fx sundhedsordningen.

Vi måler på trivslen
Alle medarbejdere får hvert år en opfordring til at deltage i trivselsundersøgelsen. I 2014 deltog 68 procent af medarbejderne i undersøgelsen. Undersøgelsen viser blandt andet:

  • Resultaterne fra Trivselsundersøgelsen og Ledertrivselsundersøgelsen 2014 ligger på niveau med resultaterne fra 2013 og er næsten uændret.
  • I forhold til sidste år ses der en tendens til at færre udsættes for krænkende adfærd.

Trivselsundersøgelserne følges op med lokale drøftelser og handleplaner for, hvordan arbejdsmiljøet skal udvikles.

Borgmesterforvaltningen