Spring til indhold

Forandringer sætter nye krav til kompetenceudvikling

Et vedvarende fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere er en forudsætning for at kunne agere i en foranderlig verden i et tæt samarbejde med borgere og virksomheder.

Vilkårene for kommunens medarbejdere og ledere er under konstant forandring. Opgaver og roller skifter karakter i takt med de forandringer, der sker globalt og lokalt. Det kan være i lov reformer og i de mange forudsætninger at økonomisk, teknologisk eller kulturel art, der er arbejdsvilkår for kommunens ansatte.

Samskabelse er et begreb, der på flere områder radikalt nytænker rolle­fordelingen mellem borgerne og de fagprofessionelle medarbej­dere. Derfor har vi løbende en stor opmærksomhed på at kompetenceudvikle både medarbejdere og ledere så de bedst muligt rustet til at skabe de ønskede effekter i samspil med omverdenen.

Phønix er rammen for kommunens kompetenceudvikling

Phønix Fremtidens hus for læring og udvikling åbnede sine døre 1. marts 2014. Phønix er stedet, hvor alle Odense Kommunes medarbejdere i fremtiden skal have en del af deres efter- og videreuddannelse.


Ud fra et ønske om, at skabe en fælles retning for alle ansatte i kommunen blev der afsat midler, så alle medarbejdere i løbet af en 3-årig periode sikres minimum 2 dage på Phønix samtidig med  at alle ledere sikres 2 dage årligt. Disse forløb skabes i samarbejde med forvaltningerne og hver forvaltning sætter således sit eget præg. Ud over det indeholder alle forløb også et Phønix DNA.

Phønix er samtidig samlingspunkt for en lang række af kommunens øvrige uddannelses aktiviteter. Således har mere end 22.000 haft glæde af huset det første år det har været åbent, 22.000 som kommer fra både Odense kommune og mange andre steder i landet.

Mod, handlekraft, fællesskab og udvikling 

Odense Kommunes medarbejdere fik i 2013-2014 et Medarbejdergrundlag. Medarbejdergrundlaget beskriver, hvad det vil sige at være medarbejder i Odense Kommune gennem fire pejlemærker: Mod, handlekraft, fællesskab og udvikling.


Medarbejdergrundlaget handler om at finde nye løsninger sammen med borgerne, at samarbejde på tværs af fagligheder og at have fokus på forebyggelse.

Det beskriver, hvad det betyder for rollen som medarbejder at skulle arbejde sådan og opfordrer medarbejderne til at tænke nyt og at udvikle sig sammen.

Formålet med det er at bidrage til en fælles forståelse af det at være medarbejder i Odense Kommune.

Læs mere om Odense Kommunes Medarbejdergrundlag her.

Borgmesterforvaltningen