Spring til indhold

Borgerservice bliver digital

Digitalisering er en vej til hurtigere service samtidig med, at det sparer kommunen penge. .

Derfor arbejder Odense kommune fokuseret på at digitalisere de arbejdsgange, der kan der kan afvikles lettere, smidigere og billigere ved digitale løsninger.

To af de områder som borgerne i 2014 især er blevet berørt af er omlægningen til digital post og endnu flere selvbetjeningsløsninger på www.odense.dk. Også internt i kommunen arbejdes der på at skabe smidigere sagsbehandling ved hjælp af nye it-systemer og digitale arbejdsgange. Odense Kommune har taget talegenkendelse i anvendelse. Mange medarbejdere har stor glæde af systemet, men potentialet udnyttes ikke fuldt ud.

Digital Post
Odense Kommune lage sig i foråret 2014 i spidsen for det offentlig Danmarks overgang til obligatorisk Digital Post. Frontløberne var 65.000 odenseanske børnefamilier og boligejere. Siden 1. april har de modtaget deres post fra det offentlige via Digital Post. Pr. 1. november kom de resterende borgere med. I dag modtager godt 151.000 borgere i Odense kommune deres post fra det offentlige digitalt. Godt 14.000 borgere er fritaget for obligatorisk digital post - enten midlertidigt eller permanent.

Borgerne gjorde sig parate til Digital Post ved at møde talstærkt frem til de 120 Digital Post kurser på bibliotekerne. Plejecentre, bosteder, væresteder og behandlingstilbud fik besøg af digital post ambassadører fra Borgmesterforvaltningen og BorgerServiceCentret. Det samme gjorde skolernes 9. og 10. klasser og en stribe foreninger for seniorer. Døve borgere har haft deres eget kursus og i Vollsmose er der gjort en ekstraordinær indsats i samarbejde med Vollsmose Sekretariatet, Community Center Vollsmose og Den Frie Rådgivning.

Mængden af Digital Post er steget stødt i løbet af året. Ved årsskiftet var Odense Kommunen oppe på at sende cirka 90.000 Digital Post forsendelser pr. måned. Det giver mærkbare besparelser på porto, papir og print. Samtidig fjernes arbejdet med at printe, kuvertere, frankere, scanne og journalisere posten.

Endnu mere digital selvbetjening til borgerne på odense.dk

Odense Kommune rullede endnu en række obligatoriske selvbetjeningsløsninger ud sidst i 2014.

Som en del af den nationale Bølgeplan 3, besluttet af Folketinget, lancerede Odense Kommune yderligere en række obligatoriske selvbetjeningsløsninger på odense.dk 1. december 2014.

Følgende løsninger skal borgerne fremover bruge som udgangspunkt, med mindre de har en meget god grund som eksempelvis synshandicap, store vanskeligheder med at bruge computer eller lignende, der gør, at de ikke kan:

Byggesag

Bopælsattest

Lån til beboerindskud 

Råden over vej

Ansøgning om parkeringslicenser til beboere

Hvorfor obligatorisk?
Når borgere og virksomheder begynder at bruger digital selvbetjening, vil de opleve en hurtigere og smidigere kommunikation med kommunen. Der er altid åben og aldrig kø på odense.dk. Samtidig vil sagsbehandlingen kunne gøres hurtigere, da en række trivielle arbejdsgange som kuvertering, forsendelse, indscanning med mere springes over.

Fremtidens arbejdsplads omdanner tale til skrift
Odense Kommune har taget talegenkendelse i anvendelse. Mange medarbejdere har stor glæde af systemet, men potentialet udnyttes ikke fuldt ud.

Talegenkendelse skal afbøde konsekvenserne af besparelserne i budget 2012. Hvis det ikke anvendes tilstrækkeligt, opnår vi ikke denne aflastning. Derfor har Direktørgruppen besluttet en særlig indsats i 2015, der skal styrke motivationen hos ledere og medarbejdere i anvendelsen af talegenkendelse. Alle vores undersøgelser viser klart, at talegenkendelse afkorter skrivetiden og kan forbedre arbejdsprocesser, og det er derfor et vigtigt redskab for fremtidens arbejdsplads.

Borgmesterforvaltningen