Spring til indhold

Effektregnskab 2019

Effektregnskabet er et fast tilbagevendende element i byrådets effektarbejde. Det er sidste gang, der følges op på byrådets hidtidige 8 Odensemål. I de halvårlige effekt- og økonomiopfølgninger samt årsberetningen for 2020 rapporteres for første gang på de 10 nye Odensemål, der blev vedtaget sammen med budget 2020.

Odensemålene

Igen i år er vi blevet flere borgere i Odense. Antallet af indbyggere er vokset med 713 personer, hvilket ikke er så stor en tilvækst som i 2018, men nettotilflytningen fra andre kommuner er lidt større end i 2018. Den lavere befolkningstilvækst kan tilskrives, at der i 2018 var en relativ stor nettoindvandring, mens der i 2019 var nettoudvandring. Nettoudvandringen i 2019 skyldes blandt andet en oprydning i CPR-registret.

 

Antallet af arbejdspladser kan have indflydelse på, om folk ønsker at bosætte sig i Odense, eller studerende bliver i byen efter endt uddannelse. Antallet af private arbejdspladser er steget med 8.853 siden 2013, og i 2019 er der blevet 1.731 flere private arbejdspladser i byen. Det svarer til en stigning på 2,8%, hvilket er en større stigning end der ses i Aarhus (2,6%), Aalborg (1,4%), Esbjerg (1,4%), Randers (0,9%) og hele landet (1,7%). København havde en vækst på 3,0%.

 

Odenseanernes indkomst fortsætter også med at stige, og beskatningsgrundlaget pr. indbygger steg således med 1.977 kr. i 2019 svarende til 1,2 %. Stigningen var på 1,9% i 2018 og på 1,0% i 2016 og 2017. Væksten er på niveau med Esbjerg, men under niveauet i de andre 6-byer.

 

Igen i år ses en stigning i andelen af beskæftigede og studerende samt arbejdsduelige borgere, ligesom andelen af ældre, der klarer sig selv, også er stigende.

 

Effektregnskabet viser overordnet, at der er positiv udvikling i 2019 på syv ud af de i alt otte Odensemål. Udviklingen i børns læring har desværre været negativ, idet andelen af elever i folkeskolen, der får høje og lave karakterer, er henholdsvis faldet og steget. På trods af den negative udvikling i forhold til sidste år er målet om børns læring det eneste, hvor byrådets ambition for året er indfriet, og også det eneste mål, der forventes opfyldt i 2021.

 

Vokser antallet af private arbejdspladser i samme takt som i 2019, bliver vækstpolitikkens mål om 10.000 flere private arbejdspladser siden 2013 nået i løbet af 2020. Det er dog usikkert, om 2021-ambitionen kan indfries, da ambitionsniveauet er baseret på, at målet om 10.000 flere arbejdspladser allerede var opfyldt i begyndelsen af 2020. Forventningen til 2021 er derfor markeret med gult, men der skal ikke en ret stor yderligere årlig stigning til, før målsætningen indfries. Covid-19 situationen påvirker dog både ledighed og arbejdsmarkedet. Da effekten endnu er udforudsigelige, er det ikke muligt at have den med i betragtning på nuværende tidspunkt. Dette følges naturligvis løbende.

 

Læs effektregnskabet her.

Borgmesterforvaltningen