Spring til indhold

Det økonomisk regnskab

Odense Kommunes samlede økonomiske regnskab for 2019 viser et fornuftigt resultat.

I 2019 havde Odense Kommune indtægter for 12,7 mia. kr. De fordeler sig med 8,8 mia. kr. fra skatteindtægter som personindkomster, selskabsskatter og grundskyld, 3,9 mia. kr. fra tilskud og udligning og 36 mio. kr. fra renter.

 

Odense har i 2019 brugt 12,2 mia. kr. på driftsudgifter, som dækker alle udgifter til den daglige drift og ydelser generelt. Det er 59,5 mio. kr. mindre, end der var budgetteret med. I forhold til overholdelse af servicerammen i 2019 ligger Odense under det budgetterede niveau og bidrager således til aftaleoverholdelse på landsplan.

 

Sammenlignes indtægter og driftsudgifter, giver det et samlet overskud på resultat af ordinær drift i 2019 på 522,0 mio. kr., hvilket betyder, at Odense har haft flere indtægter end udgifter i 2019.

 

Odense har i 2019 haft anlægsudgifter på 288,2 mio. kr. til blandt andet anlægsprojekter som Forbedring af de fysiske rammer for folkeskole og daginstitutioner og Sundt indeklima i skolerne.

 

Med dette regnskabsresultat er de fire målsætninger i den økonomiske strategi for Odense Kommune overholdt.

 

Måltal for Odense Kommunes økonomi:

 

 

Du kan læse mere i Odense Kommunes samlede Økonomiske regnskab for 2019 og se specifikke regnskabsopgørelser i oversigtshæftet.

Borgmesterforvaltningen