Spring til indhold

Fortsat fremgang i 2019

I skrivende stund står Odense lige nu i en helt ekstraordinær situation – en situation, som vi slet ikke kunne forstille os, da vi stod ved udgang af 2019. Udbruddet af Covid-19 og dens konsekvenser har sat dybe spor i vores hverdag. Det står i høj grad i modsætning til 2019, hvor Odense fortsatte den positive udvikling. Der var højkonjunktur både i Danmark og i Odense. Historisk mange og store byggerier præger byens udvikling sammen med markante offentlige og private investeringer. Til trods for de positive tendenser forblev ledigheden stort set uændret. Det udgør fortsat Odenses største udfordring.

I Odense fortsatte den positive udvikling med flere indbyggere. Ved udgangen af 2019 boede der således 204.895 borgere i Odense Kommune. Det er en stigning på 713 personer på et år.

 

Væksten i antallet af borgere i Odense blev også afspejlet i væksten af investeringer. Der kom igen i 2019 store investeringer i både nye virksomheder og boligbyggerier. De samlede investeringer i bl.a. infrastruktur, nyt supersygehus og nye boliger steg fra 40 mia. i 2016 til 44 mia. kr. frem mod 2022. Den udvikling forventes at fortsætte i 2020 og de kommende år.

 

Uændret ledighed

Den positive udvikling i ledighedsstatistikken fra 2018 fortsatte desværre ikke i 2019. Fra ledighedsprocenter i 2016 på over 6 faldt ledigheden til 4,8 pct. med udgangen af 2018. I december 2019 var ledigheden i Odense på 4,7 pct. og dermed næsten uændret.

 

Det kan dog bemærkes, at den gennemsnitlige ledighedsprocent for hele landet ved udgang af 2018 var på 3,9 pct. og ved udgangen af 2019 på 3,7. Med andre ord har der også på landsplan været et afdæmpet fald i ledigheden. Odense ligger dog stadig 1 procentpoint over landsgennemsnittet, hvilket fortsat ikke er tilfredsstillende.

 

Velfærdsplan 2030

I budgettet for 2020 blev et bredt flertal enige om at sætte gang i en samlet velfærdsplan frem til 2030. I Odense stiger antallet af børn og ældre i de kommende år. Det betyder, at Odense Kommune frem mod 2030 mangler 500-600 mio. kr. for at finansiere de mange flere medarbejdere, der skal til for at opretholde det nuværende velfærdsniveau. Forligspartierne var på den baggrund enige om at omprioritere mere end 200 mio. kr. fra administration til borgernær velfærd.

 

Demokratisk samtale om fremtidens velfærd

Odense står som nævnt i en situation, hvor man i de kommende 10 år forventer væsentligt flere små børn, og hvor de ældre bliver markant flere og forventes at leve længere. Konsekvenserne af dén glædelige udvikling er, at Odense Kommune om få år vil mangle både penge (mellem 500 og 600 mio. kr.) og hænder (ca. 1.100 medarbejdere) til de yngste og ældste borgere i byen.

 

I løbet af 2019 har Odense Kommune derfor lyttet til, inddraget og været i dialog med borgere, interessenter og eksperter om, hvordan velfærden kan sikres fremadrettet. Økonomiudvalget besluttede i foråret 2019 at nedsætte Task Force Velfærd, der skulle give Odense Kommune anbefalinger til, hvordan Odense kan sikre velfærden frem mod 2030.

 

Som den første danske kommune etablerede Odense Kommune et borgerråd, der dels har diskuteret de udfordringer, som kommunen står over for, og dels er kommet med konkrete forslag til løsninger. Der blev herudover været afholdt fem velfærdsmøder, hvor Odense Byråd inviterede samtlige odenseanere over 18 år til at komme med deres ideer og inputs til fremtidens velfærd. Der er hertil afholdt et særligt velfærdsmøde for børn og unge under 18 år.

 

Endelig har alle borgere haft mulighed for at komme med kommentarer, idéer og forslag til Task Force Velfærds udfordringer og anbefalinger på Odense.dk, ligesom de forhandlingsberettigede organisationer er blevet inviteret til at give deres bemærkninger til Task Force Velfærds udfordringer og anbefalinger

 

Byudvikling

I 2019 fortsatte den positive byudvikling, og overalt i byen var der høj byggeaktivitet. Havnebadet tog imod masser af besøgende. City Campus-området kører godt, UCL trives i de gamle Wittenborg-bygninger, og den nye bygning til HF & VUC i Kottesgade stod færdig. Med street food-markedet i Storms Pakhus emmer det gamle og bynære erhvervsområde mellem banen og havnen i dag af liv, og hvor mere end 7.000 studerende har deres daglige gang.

 

Det store område i midtbyen ved den gamle Thomas B. Thriges Gade er så småt ved at blive en rigtig nye bydel, og den nye parkeringskælder blev taget i brug. Herudover blev det første spadestik til det nye eventyrhus taget.

 

På samme måde fortsatte udbygningen og udviklingen omkring Syddansk Universitet. Et område, der for få år siden blot var tomme arealer, emmer nu af liv. Tilsvarende udvikling kan ses mange steder i byen, hvor Dalum Papirfabrik, Munkebjerg Park og Gartnerbyen er eksempler på store byggeprojekter.

 

Odense Letbane tager nu for alvor form, og i 2019 blev det tydeligt, hvordan skinnerne begynder at sno sig gennem byen. Letbanen er fortsat en afgørende strategisk investering i Odenses byudvikling, trafik og mobilitet.

 

Bystrategi 2019

Et enigt Odense Byråd vedtog Bystrategi 2019, som er byens vision og strategi for udviklingen af Odense frem mod 2030. Bystrategi 2019 sætter en ambitiøs og tydelig retning for udviklingen af fremtidens bæredygtige by. Den beskriver byrådets ambitioner for fremtidens velfærd, byens fysiske og mentale transformation til storby og den fortsatte udvikling i vækst og beskæftigelse.

 

Bystrategien udgør dermed den overordnede ramme for de kommende års politiske prioriteringer, Kommuneplan 2020-2032 og alle øvrige politikker, strategier og handleplaner i Odense Kommune.

 

Robotklyngen vokser igen

Den fynske robotklynge er for længst rykket ind i den internationale superliga. Det er en status, der styrker virksomhedernes evne til at tiltrække kunder, investeringer, arbejdskraft og samarbejdspartnere. I 2019 rundede robotbranchen i Odense 3.900 medarbejdere og 133 virksomheder Robot- og automationsbranchen på Fyn forventer fortsat, at antallet af medarbejdere vil vokse kraftigt de kommende år. Frem mod 2021 regner man med at runde 4.800 medarbejdere i klyngen. Herudover har robotklyngen oplevet store vækstrater, man kun ser i få andre brancher.

 

100 mio. til verdens bedste robotby i børnehøjde

Odenses børn og unge skal dannes og rustes til den digitale verden, så de kan gebærde sig i den, og så de er klar til fremtidens arbejdsmarked. Byrådet vedtog i 2019 en ny strategi med 50 mio. kroner til indsatsen de kommende 10 år - samtidig skal der hentes 50 mio. gennem partnerskaber med erhvervsliv, fonde og uddannelsessteder.

 

Odense skal være verdens bedste robotby - også i børnehøjde. Strategien skal løbe de næste 10 år og vil med op mod 100 mio. kroner i ryggen danne og uddanne Odenses børn og unge til den digitale verden, de allerede står midt i, og som kun tager fart de kommende år.

 

Dronesatsning fortsætter

I 2017 åbnede UAS (Danmark Dronecenter) i lufthavnen i Beldringe. Som noget nyt kunne centret tilbyde et dedikeret luftrum til test af droner samt laboratorier i nærområdet. I 2018 placerede forsvarsforliget et nyt center for forsvarets droneudvikling ligeledes i HCA Airport.

Odense Kommune har siden 2013 investeret i oprettelsen af et testcenter for droner i netop HCA Airport samt drevet den nationale droneklynge, UAS Denmark. Industrinetværket har 120+ nationale såvel som internationale medlemmer, der repræsenterer hele markedets værdikæde. Medlemslisten inkluderer derfor entreprenører, store danske og internationale virksomheder, danske universiteter samt private og offentlige brugere.

 

Odense er en event-by

2019 blev igen et godt event-år for Odense til glæde for både de mange besøgende udefra og for byens borgere, butikker, restauranter og hoteller. Omkring 420.000 unikke daggæster besøgte Odense til de i alt 12 events, som Odense Kommune gav tilskud til eller sponsorerede via vækstmidlerne.

 

De mange events tilbyder de besøgende oplevelser inden for en lang række områder. Bl.a. dannede ODEON for tredje gang rammen for nogle af verdens førende forretningstænkere til Thinkers50 for at drøfte de bedste nye ideer indenfor internationalt erhvervsliv. I december 2019 mødtes verdenseliten endnu en gang i Odense til sæsonfinalen i verdens største turnering i Counter Strike.

 

De mange tusinde besøgende og overnattende gæster i forbindelse med events i Odense har genereret en omsætning på ca. 88 mio. kr. i 2019.

 

Borgmesterforvaltningen