Spring til indhold

Et nyt Odense begynder at tage form

2016 blev året hvor Odense tog vigtige skridt mod at blive en moderne og mangfoldig storby, hvis transformation også begynder at sprede sig internationalt.  Den verdenskendte engelske avis ”The guardian” udnævnte således først på året Odense til at være den måske mest levevenlige storby i Europa og omkring årsskiftet solgte vi hele 56.500 kvadratmeter til den amerikanske it-gigant Facebook. .

Med nye strategiske mål for bosætningen i Odense viste 2016 tydelige tegn på, at byen ikke blot er et ønskværdigt sted at leve og bo, men også at investere i. Stadig flere borgere rykker til Odense for at tage del i byens positive atmosfære og med dem følger både nationale og internationale virksomheder og investorer, der tror på et nyt Odense. 

I september rundede Odense 200.000 borgere, hvoraf ca. 30.000 af dem er studerende i byen. I alt er der ca. 45.000 studerende i OdenseVæksten i borgere har sat sit positive præg på investeringerne i byen. De samlede investeringer i blandt andet ny infrastruktur og nye bydele steg fra 34 mia. kroner til 40 mia. kroner i perioden 2012 – 2022. I de kommende år forventes tallet at stige yderligere. 

På børne- og ungeområdet har arbejdet med at løfte læring og kvalitet haft en særlig prioritet i 2016. Medarbejderne arbejder fokuseret på at opnå målbare resultater og på at lære af hinanden. Fra sundhedsprofilundersøgelsen til nationale testresultater og sprogtest af de mindste, har skoler og dagtilbud i Odense løbende skulle bevise deres værd som platform for børnenes personlige og faglige udvikling. Det stærke fokus på efteruddannelse til medarbejderne på skole- og dagtilbudsområdet fortsatte ind i 2016, så de i endnu højere grad kan tage udgangspunkt i børnenes potentialer, når de står i klasseværelset eller på legepladsen med børnene.

Målet for kommunens arbejde med ældre og handicappede er fortsat at støtte deres behov for at leve selvstændige liv, fordi vi tror på, at de er bedst til selv at sætte retning for deres eget liv, og fordi det højner livskvaliteten hos den enkelte at leve frit og uafhængigt. Derudover er det med til at sikre, at der også i fremtiden er ressourcer til at hjælpe dem, der har størst behov. 


En byudvikling der ikke står stille

Der har været godt gang i havneområdet i 2016, hvor sommeren blandt andet blev skudt i gang med indvielsen af et nyt havnebad, der rundede de godt 20.000 besøgende allerede i den første åbne sommerperiode. City Campus området mellem jernbanen og havnen har også budt nye indbyggere velkommen. Erhvervsakademiet Lillebælts nye lokaler i den gamle Wittenborg Fabrik og HF & VUC´s nye domicil på Seebladsgade betyder, at ca. 7000 studerende får deres daglige gang på havnen i Odense. Havnen er på 12 år gået fra at være industri og erhverv til at blive en ny blomstrende bydel med uddannelse, boliger, erhverv og aktiviteter samlet tæt på både centrum, skov og vand. 

I lang tid har de odenseanske borgere fulgt tæt med i byggeriet på den tidligere Thomas B. Thriges gade. I oktober kunne byens borgere så for alvor få syn for sagn, da den første vigtige milepæl i Odenses store byomdannelsesprojekt ’Fra Gade til By blev åbnet. Åbningen af parkeringskælderen under den nordlige del af Thomas B. Thriges gade har givet 500 flere parkeringspladser i centrum. Med de sidste byggegrunde solgt, kan byomdannelsen på og omkring Thomas B. Thriges gade nu gå ind i sine sidste tre år, hvor odenseanerne blandt andet kan se frem til det nye musik- og koncerthus Odeon, torvehaller og et japansk inspireret H.C. Andersen-hus.

 

Odenseanerne er også for alvor begyndt at kunne se, hvordan vejbaner, fortove, cykelstier og nye pladsdannelser kommer til at dele byrummet med letbanen i 2016.  Forsyningsselskaberne har hele året været i gang med at flytte rør og kabler under letbanens kommende linjeføring, og letbanen selv har flere steder skulle lave forberedende arbejde. Det har betydet en forventet faldende opbakning til letbanen, som er søgt imødekommet med opsøgende besøg hos banens naboer. 

 

Nordens største robotklynge vokser sig større til gavn for hele Fyn

Den odenseanske robot- og automationsklynge er i løbet af 2016 vokset fra omkring 80 til over 100 virksomheder, og virksomhederne forudser yderligere vækst i både omsætning og antallet af ansatte i de kommende år. Derfor vil parterne omkring klyngen også iværksætte en fælles indsats i 2017 for uddannelse og opkvalificering af arbejdskraft, så robotbranchen fortsat kan vækste og skabe arbejdspladser til de fynske borgere. 

Og det er netop hvad klyngen gør – kaster vækst og arbejdspladser af sig til gavn for hele Fyn. Der er mere end 100 fynske underleverandører til robotklyngen, og de er spredt ud over hele øen. Virksomheder på hele Fyn nyder altså godt af den vækst, den odenseanske robotklynge oplever.

Events er fortsat en god forretning for Odense

2016 blev igen et velbesøgt event-år i Odense til glæde for byens mange butikker, hoteller og restaurantionsmiljø. Godt 424.000 unikke dagsgæster besøgte Odense til de i alt 13 oplevelsesevents, som Odense Kommune giver tilskud til eller sponsorerer via vækstmidlerne. 

De mange ekstra besøgende og overnattende gæster i Odense har genereret en ekstraomsætning på ca. 83 mio. kroner og ca. 13.000 ekstra overnatninger i 2016 sammenlignet med 2015.
 

Borgmesterforvaltningen