Spring til indhold

Trivsel i fokus

Odense Kommune er en stor organisation med godt 13.500 faste medarbejdere, som arbejder inden for mange forskellige fag. En effektiv løsning af kerneopgaven og medarbejdere, der trives, er fundamentet for vores organisation. Derfor arbejder vi også hver dag aktivt med at forbedre arbejdsmiljøet for alle ansatte til gavn for kerneopgaven.  .

Styrket social kapital

I Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi er der et mål om, at alle forvaltninger har et gennemsnit på minimum 65 point på ”Samlet social kapital” i 2017. Målsætningen er allerede realiseret i forbindelse med Trivselsundersøgelsen 2016.  Social kapital er forsat et stort fokusområde i Odense Kommune.

 

Antallet af sygedage er ikke ændret 

Et sygefravær på godt 13 dage i gennemsnit bliver videreført fra 2015 til 2016. Det betyder, at det politiske måltal for det samlede sygefravær i kommunen på 11 dage ikke bliver indfriet i 2016. Der ses dog en reduktion i sygefraværet i blandt andet Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der tidligere har oplevet en stigning fra 2014 – 2015. 

 

Stressbehandlingen i kommunen fungerer

Evalueringen af Odense Kommunes stressbehandling viser et markant fald i sygefraværet efter endt samtaleforløb. 45% var helt sygemeldt ved opstart af behandlingsforløbet, hvorimod kun 7% er helt sygemeldt efter afsluttet behandlingsforløb. 

 

Arbejdet med reduktion i antal ulykker med fravær fortsætter

I Odense Kommunes Arbejdsmiljøstrategi er der et mål om, at antallet af ulykker med fravær reduceres med 20 % i 2017 sammenlignet med 2014. Selvom der ses en reduktion på antal arbejdsulykker med fravær på 5,3 % fra 2015 til 2016, er kommunen fortsat på niveau med 2014. Derfor fortsættes arbejdet med centrale og lokale indsatser for forebyggelse af arbejdsulykker. 

 

Du kan læse hele organisationsregnskabet fra 2016 her.

Borgmesterforvaltningen