Spring til indhold

Vi er drevet af drømmen om en ny kommune

.

2011 har på mange områder været et forandringens år. Der er sket mange strukturelle ændringer, hvor blandt andet Ældre- og Handicapforvaltningen har igangsat en større omstrukturering, der har rundt omkring været organisatoriske ændringer afledt af budgetreduktioner, direktørgruppen har til dels fået ny besætning, da der er kommet to nye direktører til, der er kommet flere nye niveau 2 chefer og en ny rådmand i By- og Kulturforvaltningen.

Vi har forberedt os i 2011
De forandrede vilkår og rammer som Odense Kommune møder, som følge af den økonomiske situation og den generelle udvikling i samfundet har også sat deres præg på 2011. 2011 har derfor på mange måder været præget af forberedelse til fremtiden. Vi har anerkendt og forstået den svære situation, vi står i og set behovet for at gøre noget anderledes og nyskabende i forhold til tidligere. Det har været en svær men nødvendig øvelse.

En anderledes tænkning i Odense Kommune: Ny virkelighed – Ny velfærd
For at imødekomme Odense Kommunes vision og de udfordringer, vi står overfor, har vi i Odense Kommune tænkt nye tanker. Det kalder vi for Ny virkelighed - Ny velfærd. Det er ikke blot et projekt, som vi er optagede af i en begrænset periode. Det er en helt ny tænkning, en dagsorden i Odense Kommune. Det ér faktisk Odense Kommune.

Vision Odense skal sammen med Ny virkelighed – Ny velfærd fremover være udgangspunktet for alle indsatser i kommunen og bidrage til, at vi får størst mulig effekt af det, vi gør. Vi ønsker at udnytte vores ressourcer optimalt, så vores kerneydelser ikke lider mangel.

Ny virkelighed – Ny velfærd blev skudt i gang i 2011 og er blandt andet blevet fulgt op af et nyt ledelsesgrundlag.Tre indsatsområder præger opgaveløsningen
Ny virkelighed – Ny velfærd fokuserer på tre indsatsområder, som vi fremover skal tænke ind i vores daglige arbejde, i småt og i stort:

Samarbejde - frihed til at kunne
Forebyggelse fremfor brandslukning
Fællesskaber - et rigere liv for alle

Vi skal være radikalt innovative
At imødekomme og udvikle velfærden i Odense Kommune kræver, at vi tænker og handler markant anderledes. Der er brug for at sætte initiativer i gang, der bygger på ny viden og nye muligheder. Kreativiteten, effektiviteten og kvaliteten skal styrkes. Det kalder vi radikal innovation. Det handler om hele tiden at udfordre hinanden på, om vi gør de rigtige ting på den rigtige måde.


Borgmesterforvaltningen