Spring til indhold

Lederdag skyder nye tider i gang

.

Odense Kommunes nye ledelsesgrundlag samt Ny virkelighed – Ny velfærd blev præsenteret for alle ledere på en lederdag i november 2011. Her blev budskaberne diskuteret af ledere på kryds og tværs af Odense Kommune. Der blev delt tanker, visioner, drømme og udfordringer, og lederne blev inspireret til det forestående arbejde.

Vi er godt i gang
Et vigtigt budskab på dagen var, at vi allerede gør rigtig meget af det, der er nødvendigt – men vi skal gøre det endnu mere. Et eksempel herpå er Birgitte Sonsby, skoleleder på Ejerslykkeskolen, der i 2011 blev kåret til årets kommunale leder. 

Lederne tager stafetten
Lederdagen var også startskuddet til en ledelsesstafet, hvor alle lederniveauer i Odense Kommune drøfter hvad ”Ledelse i udvikling” betyder for dem og deres ledelsespraksis. Under drøftelserne tegnes den ledelsesramme lederne skal agere i og konkrete forventninger til hinanden tydeliggøres og afstemmes.

Lederdagen var en succes
En evaluering af lederdagen viser, at de adspurgte ledere (i alt 75 personer) primært synes, at det var en lærerig og meget inspirerende dag, som gav god energi til den videre udvikling. 89 % af de adspurgte ledere vurderer, at lederdagen i nogen eller høj grad gav anledning til refleksion over ledelsesopgaven. De har fået noget med hjem at tænke over og arbejde videre med.

79 % synes endvidere at de efter lederdagen i nogen eller høj grad føler sig bedre klædt på til at medvirke til omsætningen af Ny virkelighed – Ny velfærd.

Borgmesterforvaltningen