Spring til indhold

Vi øver os og hjælper hinanden i gang

.

Udover ledelsesstafetten, hvor rammer for arbejdet og forventninger til andre ledelseslag afstemmes, er der en lang række andre initiativer, der sikrer et fortsat fokus på ”Ledelse i Udvikling” og Ny virkelighed – Ny velfærd.

Stjerneoplæg inspirerer lederne
Der er eksempelvis iværksat ledernetværk, og der afholdes inspirationsoplæg om de fem ledestjerner. Disse er startet op i 2012. Også den eksisterende mentorordning for ledere er et forum, hvor der kan hentes sparring og inspiration til arbejdet i Odense Kommune. Eksempelvis har der været afholdt et temamøde, hvor KL præsenterede en kommunal model for bruger- og medarbejderdreven innovation.

OK! hjælper os på vej
Den nye medarbejderportal er et vigtigt element i synliggørelsen og italesættelsen af ledelsesmuligheder- og udfordringer. Her kan lederne eksempelvis dele gode historier, finde information og debattere.

Borgmesterforvaltningen