Spring til indhold

Social Kapital

.

Siden 2007 har social kapital været et centralt omdrejningspunkt for arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune.
Social kapital indsatsen har sat fokus på tre begreber:  

    • tillid
    • retfærdighed  
    • samarbejdsevne

I 2011 blev Social kapital sammen med effektmåling de to bærende elementer i det nye ledelsesgrundlag. Dette fokus styrker trivslen og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne  og det sikrer samtidigt, at organisationen bliver mere effektiv igennem et forbedret samarbejde.

Dette skulle i sidste ende gerne komme borgerne i Odense til gode i form af bedre og mere effektive ydelser i mødet med kommunen og dens medarbejdere.Borgmesterforvaltningen