Spring til indhold

Trivselsundersøgelse

.

Trivselsundersøgelse 2011

 

Odense Kommune har i 2011 taget temperaturen på arbejdsmiljøet blandt de ansatte. En trivselsundersøgelse viser, at kommunens medarbejdere generelt er glade for at komme på arbejde. Samtidig viser undersøgelsen også, at der er områder med plads til forbedringer, og hvor der skal gøres en indsats.


I løbet af 2011 har Odense Kommunes ca. 14.000 ansatte via et elektronisk spørgeskema skulle svare på 79 spørgsmål om hvordan de går og har det på arbejdspladsen. Det har 64 % gjort, og besvarelserne giver et indtryk af, at medarbejderne generelt er glade for at gå på arbejde på trods af de mange forandringer og store økonomiske udfordringer, som kommunen står over for.

Når en stor del af medarbejderne fx vurderer ledelsen positivt, er det et opmuntrende billede i en tid, hvor det har været nødvendigt at træffe mange vanskelige beslutninger. Det at have tillid til sin leder i forandringstider er et tegn på god ledelse og et godt arbejdsmiljø.

Trivslen er naturligvis ikke er lige høj på alle arbejdspladser i kommunen. Men her er det rigtig godt at man kan se undersøgelsens resultater helt ned på den enkelte arbejdsplads, så man lokalt kan tage fat på de problemer eller udfordringer, der måtte være.


Den sociale kapital er høj

Et af de emner, der har været særlig stor vægt på i undersøgelsen, er arbejdspladsernes sociale kapital.
Social kapital er et område, som Odense Kommune arbejder målrettet med og som måles indenfor tre kategorier: Retfærdighed, tillid og samarbejde. I Odense Kommune ligger niveauet for social kapital 3,89 procentpoint over landsgennemsnittet for kommuner.

En høj social kapital giver et løft til glæden ved at gå på arbejde ligesom den løfter kvaliteten i arbejdet. Dermed gør den i sidste ende de ydelser, borgerne modtager, endnu bedre.


Indsatser mod vold og stress
Trivselsundersøgelsen peger også på områder, hvor der skal gøres en stor indsats. For eksempel oplever nogle medarbejdere krænkende adfærd som vold, trusler, chikane og mobning i forbindelse med deres arbejde. Heldigvis er det ikke generelt, men nogle forvaltninger og arbejdsområder er særligt udsatte for fx chikane fra forurettede borgere, og her skal vi naturligvis sætte ind. Det er et område, som vi tager alvorligt og prioriterer højt. Der arbejdes lokalt med forebyggende indsatser og vi fokuserer fortsat på at tilbyde den bedste hjælp til de medarbejdere, der måtte blive udsat for vold.

Relativt mange af de adspurgte medarbejdere svarer, at de har været påvirket af stress. Det er et signal, som vi også tager meget alvorligt og hvor vi sætter ind, både i forhold til den enkelte stressramte medarbejder, som naturligvis bliver tilbudt hjælp, men også gennem forebyggende samtaler via vores sundhedsordning. Desuden arbejder vi på at klæde både ledelse og tillidsrepræsentanter på, bl.a. med temadage om forebyggelse af stress.

Trivselsundersøgelsen skal fremover gennemføres en gang om året.Borgmesterforvaltningen