Spring til indhold

Arbejdsmiljøstrategi

.

Arbejdsmiljøstrategi 2012-2014

 

Der er i 2011 udarbejdet en ny Arbejdsmiljøstrategi for Odense Kommune. Strategien sætter rammerne for arbejdsmiljøarbejdet fra 2012 og frem til 2014. Målet for arbejdsmiljøarbejdet er at skabe attraktive arbejdspladser med en høj trivsel og dermed øget kvalitet i kerneydelserne. Derudover skal Arbejdsmiljøstrategien over de kommende tre år bidrage til en markant reduktion af sygefraværet.

Fokusområder og effektmål
Arbejdsmiljøstrategien for 2012-2014 har fire fokusområder:

  • Arbejdsulykker
  • Social kapital
  • Sygefravær
  • Sundhed

Der er desuden også fokus på det systematiske arbejdsmiljøarbejde, da det danner fundamentet for arbejdet med de øvrige fokusområder.

Inden for hvert af fokusområderne er der fastsat centrale effektmål, som suppleres af lokale mål. Effektmålene er:

  • 15 % færre fraværsdage ifm. arbejdsulykker i forhold til 2010   
  • 5 % højere social kapital i forhold til 2011
  • 2,5 dages færre sygefravær ift. 2010
  • Sundhedsforbedringer inden for KRAMS (Kost, rygning, alkohol, motion og stress)


De konkrete indsatser
Inden for Arbejdsmiljøstrategiens fokusområder vil der både være tværgående indsatser for hele Odense Kommune og målrettede indsatser samt indsatser der igangsættes lokalt. De målrettede indsatser skal differentieres efter behov, så ressourcerne bliver prioriteret på de arbejdspladser, hvor behovet er størst. Dette vil ske i samspil med de enkelte arbejdspladser. Derudover vil der være en række tilbud, som arbejdspladserne kan vælge til som forebyggende indsatser


Supplement til Arbejdsmiljøstategien

Arbejdsmiljøstrategien er suppleret af målrettet information til strategiens forskellige målgrupper.

Arbejdsmiljøstrategien vil årligt blive fulgt op af en oversigt over arbejdsmiljøindsatser inden for fokusområderne.

Borgmesterforvaltningen